Ella Bohlin (KD) vill att alla äldre får en fast läkarkontakt. Foto: Stefan Källstigen/Mostphotos

Äldre kan få en egen doktor med full koll

Husläkaren ska vara navet för äldres alla vårdkontakter. Det föreslås i landstingets budget för 2019. Men det är inte första gången som politikerna försökt införa fasta läkarkontakter.

  • Publicerad 18:48, 7 nov 2018

Landstingets ansträngningar att skapa fasta vårdkontakter för äldre fortsätter. I det förslag till budget som snart ska läggas fram finns en särskild skrivning om sammanhållen seniorvård, som ska införas under 2019.

– Äldre ska ha en fast läkarkontakt på husläkarmottagningen, som fungerar som ett nod med en samlad bild av den äldres hela vårdsituation, säger Ella Bohlin (KD) vårdutvecklingslandstingsråd.

Tanken är att den äldre ska slippa berätta sin vårdhistoria för flera olika vårdkontakter, och att läkaren ska kunna samordna vården. Det blir också enklare för anhöriga att bara ha en person att vända sig till.

Det här är inte första gången som landstingspolitikerna försöker göra primärvården, alltså den vård som ges vid vårdcentraler och öppna specialistmottagningar, mer tillgängliga för äldre.

Äldremottagningar finns

För ett par år sedan infördes begreppet Äldremottagning, där vårdcentralerna uppmanades att organisera sig på ett särskilt sätt kring patienter över 75 år.

För att få kalla sig äldremottagning måste vårdcentralen erbjuda de äldre att kunna ringa direkt utan knappvalskrav, en fast vårdkontakt och besök samma dag. I dag uppger de flesta vårdcentraler att de har äldremottagning.

Vad är skillnaden mot det nya förslaget?

– Nu ska de äldre bli listade på en fast namngiven läkare, säger Ella Bohlin.

På 1990-talet infördes den omstridda husläkarreformen. Enligt den skulle alla kunna få en fast husläkare på sin vårdcentral.

Under åren som gått har det varit lite si och så med den möjligheten. Bristen på specialistläkare i allmänmedicin var stor då, och är det nu också.

Numera listar man sig oftast på en vårdcentral, och kan inte vara säker på att få komma till samma doktor.

Fler måste utbildas

Läkare har också slagit larm om att vårdcentralerna av ekonomiska skäl tvingas lista alltför många patienter.

– Det har varit för dålig långsiktig planering, men nu tar vi ett samlat grepp. Vi bygger ut antalet AT-tjänster och ST-tjänster, och även de vårdgivare som ingår i vårdvalen måste erbjuda utbildningsplatser, säger Ella Bohlin.

Budgeten för 2019 debatteras och beslutas i fullmäktige den 11–12 december. Hur mycket pengar det handlar om är inte offentliggjort.

Fast läkare skulle införas redan i år

2018 års budget omslöt cirka 100 miljarder kronor. När den budgeten antogs fanns en skrivning om att grupper med särskilt stora vårdbehov skulle garanteras en fast läkarkontakt med helhetsansvar för patienten.

Nu är det sammanhållen seniorvård politikerna vill satsa på. Dessutom ska landstinget ta fram en plan för hur äldre ska kunna garanteras mänsklig närvaro när de dör.

En garanti för detta ska inarbetas i avtalen med akutsjukhus, palliativ vård, geriatrik och ASIH, avancerad sjukvård i hemmet, vilket DN rapporterat om.

Fler geriatriska vårdplatser

För äldre som behöver sjukhusvård föreslås i 2019 års budget pengar för att skapa fler vårdplatser inom geriatriken. Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge får tio nya platser, Södertälje sjukhus likaså. Handens sjukhus får fyra platser.

Det stora tillskottet kommer hösten 2019 när ombyggda Sollentuna sjukhus börjar tas i bruk. Totalt kommer där att finnas 250 vårdplatser, där en stor del tas i anspråk för geriatrisk vård.