Redskapen på utegym är för höga för många äldre. Nu föreslås de få ett specialanpassat. Foto: Mostphotos

Äldre kan få eget specialanpassat utegym

Ett eget utegym med redskap specialanpassade för människor som är över 65. Det kan bli verklighet i Hammarby-Skarpnäck. – Träning minskar risken för både fall och depression, säger Karin Bülow, äldreomsorgschef i Skarpnäck.

  • Publicerad 10:15, 9 nov 2018

Äldre behöver kommer ut mer och kunna träna även utomhus. Det tycker några anställda på Hemmet för gamla i Enskededalen. I ett medborgarförslag föreslår de att Stockholms stad ska bygga ett utegym som är specialanpassat för människor över 65 år och fungerar även för rullstolsburna.

Enligt förslagsställarna så är detta något som efterfrågas av flera av de boende på hemmet.

Gymmet föreslås ligga i parken vid Hemmet för gamla men ska vara öppet för alla som bor i Hammarby-Skarpnäck.

Ärendet har diskuterats av såväl pensionärsrådet och rådet för funktionshinderfrågor och stadsdelsförvaltningen är positiv till förslaget och vill nu att det ska skickas vidare till Micasa fastigheter för handläggning.

– Vi har själva föreslagit det här för Micasa tidigare och det här blir en anledning att lyfta det igen, säger stadsdelsdirektör Victoria Callenmark.

Hur skiljer sig ett utegym för äldre från ett vanligt?

– Det ser ut som vanligt utegym men är anpassat till personer som inte har egen förmåga att stå, så saker sitter på lägre höjd. Och det är lite smäckrare så att det är lätt att greppa saker och vinklarna ska vara rätt., säger Victoria Callenmark.

Karin Bülow, äldreomsorgschef i Skarpnäck ser fram emot ett specialanpassat utegym.

Det är en mycket bra idé både för dem som bor på Hemmet och för andra äldre i vårt område. När man är äldre blir man svagare och träning ger stor effekt, man minskar både risken för fall och risken för depression, säger hon.

Beslut fattas i stadsdelsnämnden den 13 november.