Albydals gård - från brännvin till mjölk

  • Publicerad 09:15, 1 jul 2018

Albydal, med anor från Gustav III:s dagar, heter platsen där Solnavägen och Sundbybergsvägen möts söderut. Inte allt för länge sedan var det en rondell som vägarna möttes i. De närmaste grannarna var Hedvigsdals gård uppe vid järnvägen, Hanneberg och Rudviken. Idag är det en vanlig vägkorsning med ljusreglering.

Namnet Albydal kan förklaras med dåtidens sätt att namnge platser och annat. Al är ifrån träslaget och förmodligen växte det mycket al i den våta marken. By är vid tiden lika med Gård. Så det växte al i en dal där det skulle komma att ligga en gård, Albydal.

Gården byggdes som ett brännvinsbränneri och var en arrendegård under Huvudstas egendom. Det fanns på 1700-talet fyra andra brännerier i det som skulle bli Solna. Huvudsta Gård, Överjärva, Frösunda och Nya Kyrkogården(!).

Albydals marker sträckte sig till Solna Prästgård i söder och till Solnagården (S:t Ansgarskapell) i norr. Man odlade företrädesvis mycket tobak och förstås hushållsgrödor.
Senare, under slutet av 1800-talet, blev Albydal ett vanligt bostadshus med fem lägenheter.

Först i början på 1920-talet startades firman AB Mjölk Grädde Smör i Huvudsta. Detta namn byttes snart till Victoriamejeriet. Marcus Barthel Marcusson var verkställande direktör. Byggnaderna revs i mitten på 60-talet för att ge plats åt ett modernt kontorshus 1979.