Delar av spåren beskrivs i dag ha mycket blöt och gropig mark som kan skada hästar. Foto: Mostphotos

Alby naturreservat får nya ridspår

Ridspåren i Alby naturreservat ska dras om och renoveras. Arbetet har precis börjat och väntas vara klart i mars.

  • Publicerad 14:15, 4 nov 2020

Det är sträckan från Fårdala riskola till Uddby gård som ska ska ”grusas längst de mest utsatta delarna, delvis dras om samt skyltas ordentligt,” skriver Tyresö kommun på sin hemsida.

Förslag: Dra om och förbättra ridspår i Alby

Ridspåren ska få en ny sträcka bland annat parallellt med motionsspåret nära Fårdala gård men också öster om Kolardammen där en del av den nuvarande sträckan tas bort på grund av sank mark, som Mitt i Tyresö tidigare har skrivit om.