Barkarbystaden. Den tillfälliga förskolan planeras att byggas i närheten av Ålstaskolan som är under uppbyggnad. Foto: Erik Lejdelin

Akut brist på förskoleplatser – nu smälls modulförskola upp

Barkarbystaden ska få en ny förskola – i form av ett modulbygge. Beslutet fattades av nämndens ordförande under sommaren då skolan fort måste komma på plats.

  • Publicerad 16:28, 13 okt 2021

Just nu behövs den här förskolan, men om några år vet vi inte.

Bygget av flera förskolor i Barkarbystaden har dragit ut på tiden. Redan hösten 2022 kommer det att råda platsbrist och därför behövde kommunen en snabb lösning för att få plats med alla barn.

– Det här ärendet kom upp efter vår sista nämnd innan sommaren och vi hann inte vänta till hösten. Därför behövde jag fatta ett ordförandebeslut, säger Nikoletta Josza (L), ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

120 nya platser

Genom att smälla upp en modulförskola får stadsdelen 120 nya platser. Den ska stå klar senast första vardagen i augusti 2022. Skolan placeras i närheten av Ålstaskolan och förväntas få en gård på 8 700 kvadratmeter.

– Det är mer önskvärt att ha en permanenta förskolor, men de moduler som byggs är ju riktiga lokaler och de ser fina ut.

Nikoletta Josza säger att det är svårt att göra korrekta prognoser för hur många barn som flyttar in till Barkarbystaden. Prognosen är beroende av byggaktörerna bygger enligt tidsplanen.

– Just nu behövs den här förskolan, men om några år vet vi inte. Att bygga en permanent förskola tar längre tid och kan kosta 150 miljoner och då vill man ju inte att den står tom i tio år. Med modulerna kan man flytta på efter några år när behovet inte längre finns.

Många förskolor Barkarbystaden har planerats in i befintliga lokaler. Konsekvensen blir då trånga utemiljöer för barnen.

– Vi var kritiska till att man under förra styret planerade förskolorna på det viset, säger Nikoletta Josza (L).

Hur ska ni se till att gårdarna bli större?

– Det första vi gjorde var att se över strategin för lekvärdesfaktorn och målet är att gårdarna ska bli större i framtiden. De redan beslutade detaljplanena kan vi inte ändra på. Men de nya detaljplanerna, markanvisningar och avtalen kan vi styra på ett annat sätt.

Eva Ullberg (S), som var ordförande i nämnden förra mandatperioden, säger att det är en utmaning att nå upp till storleksmålet i täta stadsmiljöer.

– Då får man ibland göra en övervägning och i fler av fallen planerade vi förskolor i närheten av andra grönområden.