RIVNINGSBESLUT. Protesterna växer sedan kommunstyrelsen beslutat att Ladugården på Överjärva ska rivas. Foto: Mikael Andersson

Aktionsgrupp kämpar för ladan på Överjärva

I juni beslutade Solnas kommunstyrelse att ladugården på Överjärva gård ska rivas. Nu växer protesterna och mest akut för Facebook-gruppen "Rädda Överjärva gård" är att stoppa rivningen.

  • Publicerad 12:23, 14 aug 2020

Jag vet ingenting om närmaste framtiden, men har bestridit uppsägningen.

Överjärva gård är en oas för solnabor och stockholmare. En 200-årig inblick i hur det såg ut på 1800-talet anses värt att bevara, anser många.

Majoriteten i Solna stadshus vill annorlunda. Kommunstyrelsen beslutade den 15 juni att ladugården ska rivas då den inte bedöms möjligt att återställa.

– Alliansen sprider myten om förfallet och snart tror alla på den, vilket är skrämmande, säger Björn Bränngård som i många år stridit för gården.

Nystartad Facebook-grupp

Vad som ska ersätta ladugården är oklart: "Planeringen av en ny byggnad, som exteriört ska ansluta till den kulturhistoriska miljön på Överjärva gård, får avvakta till dess det är klarlagt hur möjliga intressenters behov ser ut i området", står det i beslutet från den 15 juni.

– Det finns en plan. Allianspartierna vill ha ett konferenscenter, det är ingen hemlighet, säger Eira Nordström, administratör av Facebook-gruppen "Rädda Överjärva gård" som i skrivande stund fått 245 medlemmar på ett par veckor.

Stallarrendatorn vräkt

Bland reaktionerna på KS-beslutet märks liknelser vid vad som hände när Råsundastadion revs. Trots försäkran om att den tomtmarken snabbt skulle bebyggas blev det ett stort tomt hål i centrala Solna.

Som en följd av KS-beslutet vräktes Ulf Ekesäter, som driver gårdens häststall, den sista juni. Hästarna befinner sig nu på sommarbete utanför Gnesta.

– Jag vet ingenting om närmaste framtiden, men har bestridit uppsägningen. En anledning till det är att kontraktet, från år 2000, är en urkundsförfalskning. Det skrevs ett första kontrakt som jag ifrågasatte då man utlämnat överenskommelsen om att Solna Stad skulle stå för elen.

– Jag fick för hand lägga till det, därefter skrevs ett helt annat kontrakt och det syns tydligt att min namnteckning kopierats från första kontraktet, säger Ulf Ekesäter.

Ska överklaga

Björn Bränngård menar att första prioriteringen är att förhindra att ägaren, Råsunda Förstads AB, river ladugården.

– Ägaren måste igenom några instanser innan de kan riva, vi kan överklaga det politiska beslutet, säger han och menar att nästa steg är att stärka opinionen mot beslutet.

LADAN. Höskullen på ladugården skulle renoveras för 15 år sedan. Nu vill Solna Stad att ägaren river byggnaden. Foto: Björn Bränngård