Foto: Mitt i Stockholm

Åklagare utreder inte påstått valfusk kring moské

Det finns inte anledning att misstänka brott efter Uppdrag gransknings avslöjande kring Alby moské före valet. Det meddelar åklagare vid riksenheten mot korruption på tisdagen.

  • Publicerad 13:21, 18 sep 2018

Svt:s Uppdrag granskning avslöjade dagarna före valet att en miljöpartist i Botkyrka fört företrädare för Moderaterna och Alby moské samman och att moskén då erbjudit röster mot löften om ett bygglov av en framtida ny moské.

Tre anmälningar har kommit in till polisen om ”otillbörligt verkande vid röstning” men åklagare vid riksenheten mot korruption meddelar på tisdagen att någon förundersökning inte kommer att inledas.

I ett beslut skriver chefsåklagare Alf Johansson att en sammanslutning av människor som ”uppmanar medlemmar att rösta på ett visst parti, försåvitt partiet är berett att tillgodose sammanslutningens intressen, bedöms inte innebära att de straffrättsligt söker otillbörligt påverka valet”.

Fakta

Åklagarens bedömning i sin helhet

De allra flesta människor i landet har slutit sig samman i politiska, religiösa, miljöskyddande, idrottsliga, humanitära eller andra intressegemenskaper. Företrädare för sådana sammanslutningar framför ofta till politiker önskemål om eller krav på beslut, bidrag, stöd mm till fördel för det intresse som omfattas av sammanslutningens verksamhet. Det kan röra sig om alltifrån konkreta frågor som anläggandet av en idrottsplats eller bevarandet av en skola till mer obestämt svävande önskemål om förbättringar av åldringsvården.

Att företrädare för en sådan sammanslutning, i nu aktuellt fall Alby Moské, förklarar sig beredda att uppmana medlemmarna att rösta på ett visst parti, försåvitt partiet är berett att tillgodose sammanslutningens intressen, bedöms inte innebära att de straffrättsligt söker otillbörligt påverka valet. Inte heller bedöms förfarandet innebära en begäran om otillbörlig förmån för röstning i allmänt ärende. Det föreligger inte heller därutöver anledning anta att brott i något annat avseende har förövats.

Källa: Åklagarmyndigheten
Visa merVisa mindre