Åkersbergabo fick rätt mot landstinget. Foto: Chris Anderson

Åkersbergabo vann strid om färdtjänst

En kvinna i Åkersberga fick nej när hon sökte färdtjänst, trots att hon har allvarliga funktionshinder. Nu har kvinnan, som överklagat, fått rätt mot landstingets trafiknämnd.

  • Publicerad 07:35, 20 sep 2018

I maj sa landstingets trafiknämnd nej till färdtjänst för en utvecklingsstörd kvinna i Åkersberga. Enligt nämnden var det inte tillräckliga skäl att hon inte kan resa kollektivt utan reseträning eller har svårt att orientera sig på okända platser.

”Betydande funktionsbegränsningar”

Nu har Förvaltningsrätten, dit kvinnan överklagat, gett henne rätt. Enligt Förvaltningsrätten framgår det av läkarintyg att kvinnan har fler diagnoser, bland annat utvecklingsstörning, ADHD och autism som gör att hon har betydande funktionsbegränsningar. Därför har hon rätt till färdtjänst.