SÄLJS. Snart ska fastigheten säljas. Vissa av verksamheterna har redan flyttat ut, medan andra blir kvar ett tag till. Foto: Anna Wettergård

Akalla seniorbostäder ska säljas

På Micasas nästa möte fattas beslut om att sälja fastigheten Sveaborg 6 – med bland annat Akalla seniorbostäder. Istället ska fastigheten bli privat.

  • Publicerad 11:37, 15 okt 2019

Micasa Fastigheter äger Stockholms stads omsorgsfastigheter. På deras nästa sammanträde lyfts frågan om fastigheten Sveaborg 6, som enligt förslaget ska säljas. Försäljningen är en del av Micasas nya strategi, som innebär att de ska avyttra fastigheter som inte är strategiskt viktiga, för att stärka bolagets soliditet.

Micasa köpte fastigheten av Svenska Bostäder 2008, när Svenska Bostäder ville renodla sitt fastighetsbestånd. Men fastigheten har ett "stort, komplicerat och kostsamt underhållsbehov som behöver genomföras inom en snar framtid", står det i ett tjänsteutlåtande. I tjänsteutlåtandet står det också att Micasa bedömer det som svårt att klara av en investering motsvarande underhållsbehovet.

Seniorbostäder och SHIS

Idag finns cirka 100 seniorbostäder och SHIS med cirka 75 lägenheter i byggnaden.

– Vi håller på att bygga seniorbostäder i Kista; det projekteras just nu. Om de boende vill flytta dit kommer de att få förtur. Men det finns också en möjlighet att köparen av fastigheten kommer att fortsätta ha seniorbostäder här. Det säger Gunnar Kempe, fastighetsstrateg på Micasa.

Vad gäller SHIS-bostäderna har de till stor del använts av nyanlända, med korta kontrakt som sannolikt kommer att vara avslutade innan försäljningen.

– Förhoppningen är ju att de ska hitta permanenta bostäder istället, säger Gunnar Kempe.

Där finns också socialpsykiatriska stödbostäder, men de är planerade att flytta till Kista servicehus inom något år. Och ett LSS-boende, som är planerat att flytta till en fristående fastighet i närområdet.

Tidigare har det också funnits vård- och omsorgsboende i lokalerna, men de har flyttat ut. Och en vårdcentral har flyttat ut från fastighetens ena byggnad och in i den andra. Så redan nu är stora delar av fyra våningar i fastigheten tomma.

Flera intresserade

Efter att ärendet med den planerade försäljningen blivit offentligt, och lyfts av bland annat tidningen Fastighetsnytt, är det flera spekulanter som har hört av sig.

– Ja, det finns intresserade. Jag tror att det är fyra olika som har hört av sig till mig sedan den artikeln publicerades.

Men det kommer att dröja innan försäljningen kommer att bli verklighet, säger Gunnar Kempe.

– Det kommer ta lite tid. Minst sex till åtta månader, tror jag.

SÄLJS. Snart ska fastigheten säljas. Vissa av verksamheterna har redan flyttat ut, medan andra blir kvar ett tag till. Foto: Anna Wettergård

Ordlista

Soliditet är ett finansiellt nyckeltal som anger hur stor andel av tillgångarna som är finansierade med eget kapital, det vill säga hur förmöget företaget är. De tillgångar som inte är finansierade med eget kapital finansieras med lån, också kallat främmande kapital.

Källa: https://www.uc.se

SHIS Bostäder är Stockholm stads bostadssociala resurs. Deras uppdrag är att erbjuda trygga genomgångsboenden för etablerade och nyanlända stockholmare som av sociala eller ekonomiska skäl har hamnat utanför den ordinarie bostadsmarknaden. SHIS står för Stiftelsen hotellhem i Stockholm.

Källa: https://www.shis.se

Visa merVisa mindre

SÄLJS. Snart ska fastigheten säljas. Vissa av verksamheterna har redan flyttat ut, medan andra blir kvar ett tag till. Foto: Anna Wettergård