Läsning på tapeten i Lidingös skolor. Nu med stöd av artificiell intelligens. Foto: Åsa Sommarström

AI ska mäta hur bra Lidingös elever läser

Lidingöelevers läsförmåga ska mätas – med hjälp av artificiell intelligens. – Det frigör också tid för speciallärarna som kan användas till att arbeta aktivt med eleverna, säger  Amelie Tarschys Ingre (L).

  • Publicerad 05:01, 26 mar 2019

Finns också där poddar finns.


Ett litet mått av sience fiction är på väg mot Lidingös grundskolor när artificiell intelligens ska användas i undervisningen.

Genom att följa elevers ögonrörelser kommer ett nytt verktyg som Lidingö stad köpt in att snabbt kunna mäta läsförmågan hos 2000 elever på Lidingös kommunala grundskolor i årskurs ett till fyra.

Tanken är att man snabbt och objektivt ska kunna mäta varje elevs läsförmåga för att kunna anpassa undervisningen individuellt.

– Genom att använda ny teknik kan vi snabbt identifiera både de elever som behöver extra stöd och de som behöver mer utmaningar. Det frigör också tid för speciallärarna som kan användas till att arbeta aktivt med eleverna, säger utbildningsnämndens ordförande Amelie Tarschys Ingre (L) i ett pressmeddelande.

Artificiell intelligens analyserar resultat

Staden har köpt in verktyget av ett företag som sysslar ny teknik i läsundervisnigen.  Metod för mätning av läsförmågan är baserad på många års forskning. Ögonrörelserna som mäts speglar de processer som sker i hjärnan när vi läser. Elevernas resultat analyseras sedan med hjälp av artificiell intelligens.

Därefter kan de få rätt stimulans av sina lärare.

– Det känns positivt och spännande att nu få möjlighet att använda en teknik som kartlägger varje elevs behov av stöd för ökad läsutveckling, oavsett på vilken nivå eleven befinner sig, säger Helene Lännerholm specialpedagog i Lidingö stad.