Nu och förr. Till höger syns ett tidigare förslag från 2016. Till vänster det rejält sänkta förslaget som nu fått tummen upp. Foto: Illustration: Manuelle Gautrand Architecture

Ägarna om Trygg Hansa-kvarterets framtid

Även om planerna att bygga på Trygg hansa-huset går i lås är det inte säkert att det byggs. Nu kommenterar fastighetsägarna kvarterets framtid.

  • Publicerad 15:06, 5 feb 2021

Mark- och miljödomstolen rev upp detaljplanen för påbyggnaden på Trygga Hansa-kvarteret efter en miss av staden. Detaljplanen borde ha antagits av Kommunfullmäktige menade domstolen, och nu planerar staden för nya beslut i stadsbyggnadsnämnden och sedan i Stadshuset. Men även om detaljplanen skulle vinna laga kraft är det inte säkert att något byggs på taken.

Domstol upphäver kritiserade planer för Trygg Hansa-kvarteret

Det var förra fastighetsägarna Areim och SEB Trygg Liv som drog igång planerna.

Men hos de nya ägarna, NCAP och Folksam, finns inga beslut om att vare sig bygga eller inte bygga. Båda parterna vill avvakta och se vad som händer med detaljplanen först.

– Vi utvärderar om det är lönsamt eller inte så fort detaljplanen i såna fall vunnit laga kraft. Vi köpte den här fastigheten för att det är en effektiv kontorsfastighet med bra hyresgäster, men det är en spännande idé och vi tittar hela tiden på sånt som kan höja värdet på våra fastigheter, säger Erik Löfberg tillgångsförvaltare på Folksam. 

NCAP och Folksam äger varsin del av kvarteret vilket gör att de även måste vara överens om att bygga, eftersom planerna sträcker sig över båda fastigheterna.

Enligt Johan Zachrisson på Cushman & Wakefield som representerar NCAP, gillar de förslaget men osäkerheten kring detaljplanen har gjort att de nu fokuserar på att renovera den befintliga fastigheten.

Även vid en godkänd plan återstår mycket jobb kring bygglov, samtal med hyresgäster och mellan de båda fastighetsägarna skriver han i ett mailsvar.

”Vi tror att den tillbyggnad som den nya detaljplanen medger kommer att genomföras på lite längre sikt, även om det med anledning av det ovannämnda kan komma att dröja innan arbetena för att påbörja genomförandet sätts igång.” skriver Zachrisson.