Dom. De före detta advokaterna döms i Södertörns tingsrätt till sex respektive fyra års fängelse. Foto: Mostphotos

Advokater fällda för inblandning i kriminella nätverk

Tisdag den 12 juli kom domen i målet där två tidigare advokater har åtalats för flera brott som de misstänkts ha begått under den tid de fortfarande var verksamma som offentliga försvarare. Männen döms i Södertörns tingsrätt till sex respektive fyra års fängelse.

  • Publicerad 14:23, 12 jul 2022

Männen har åtalats i flera punkter gällande organiserad brottslighet, i huvudsak kopplade till Vårbynätverket.

Den ena mannen från Haninge döms till sex års fängelse för förberedelse till mord. Han frikänns från medhjälp till synnerligen grovt narkotikabrott och skyddande av brottsling, grovt brott.

Den andra mannen från Skärholmen döms till fyra års fängelse för medhjälp till synnerligen grovt narkotikabrott och brott mot yppandeförbud. Han frikänns från skyddande av brottsling, grovt brott.

"Jag är nöjd med domen"

Bevisen bakom brotten har kommit fram via den krypterade telefontjänsten Encrochat. Båda männen har genom Encrotelefoner läckt uppgifter och instruktioner till bland annat Vårbynätverkets ledande personer.

– Jag är nöjd med domen om förberedelse till mord för den ena mannen och medhjälp till grovt narkotikabrott för den andra mannen. Däremot anser jag att det finns anledning att pröva domen som de båda männen frikändes från i hovrätten, då aktuell paragraf i brottsbalken är utformad så att de inte kunde dömas för skyddande av brottsling, säger kammaråklagare Ewamari Häggkvist.

De båda männen har sedan brottsmisstankarna kom i juni 2021 uteslutits ur Advokatsamfundet. De sitter idag häktade till dess domen vinner laga kraft mot dem.

Utesluten advokat åtalas för mordplan och brott i Handen