Varning och straffavgift. Det blev disciplinnämndens åtgärd mot en advokat i Sollentuna som trots en rad påminnelser inte har inkommit med yttranden i två olika ärenden. Foto: Most Photos

Advokat varnas – ska betala straffavgifter

En advokat i Sollentuna blev anmäld till Advokatsamfundet av en annan jurist och en klient. Nu måste hen betala straffavgifter på sammanlagt 10 000 kronor för att inte ha yttrat sig i tid om anmälningarna.

  • Publicerad 09:15, 13 maj 2021

Under hösten 2020 fick Advokatsamfundet in två anmälningar mot advokaten, som är verksam i Sollentuna. Den ena gjordes av en advokatkollega i Stockholm, den andra av en klient som hade anlitat advokaten för att få hjälp med ett försäkringsärende efter en arbetsskada . Klienten hade hade inte hört ett ljud från advokaten på nära sex månader.

I december uppmanades advokaten att komma in med yttrande till disciplinnämnden, men inget hände. Nämnden skickade påminnelse efter påminnelse till advokaten som gång på gång meddelade att hen behövde anstånd då hon på grund av deltidssjukskrivning hade ”hamnat i tidsbrist”.

Till slut blev det nej

Efter att ha fått anstånd sex gånger beslutade disciplinnämnden att ärendet skulle avgöras utan advokatens yttrande. "Så ni kräver att jag ska arbeta trots att jag är sjukskriven?” svarade advokaten två veckor senare.

Vill fortfarande ha svar

Nu har disciplinnämnden beslutat att dela ut två varningar då advokaten genom att inte komma in med begärt yttrande till Advokatsamfundet har ”allvarligt åsidosatt sina plikter som advokat”. Nu ska advokaten betala 10 000 kronor i straffavgift.

Disciplinnämnden konstaterar också att advokaten fortfarande är skyldig att yttra sig. Gör advokaten inte det kan det leda till fler påföljder.

Budgeten klubbad: Oförändrad skattesats 2022

Nyheter Kommunfullmäktige tog budgetbeslut i torsdags På torsdagen tog kommunfullmäktige beslut om Sollentunas budget för 2022. Det blir oförändrad skattesats och fokus på ordning i ekonomin med en ökad pott för oförutsedda utgifter på grund av den...fredag 18/6 12:21

Robert Thysell blir ny kyrkoherde

Nyheter Helt enigt kyrkoråd tog beslutet I tisdags beslutade kyrkorådet enhälligt att erbjuda Robert Thysell tjänsten som kyrkoherde i Sollentuna församling.fredag 18/6 11:20