Adams fall finns med bland exempel på personer som far illa trots att de ska stöttas. Foto: Åsa Sommarström/arkiv

Adam kan bli fall för regeringen

På fredag ska läkaren Peter Löthman uppvakta regeringen för att ta upp brister i LSS. Bland exemplen på människor som far illa, trots att lagen ska garantera dem ett gott liv, har han Adam från Österåker.

  • Publicerad 11:48, 23 maj 2018

– Tanken med besöket är att lyfta fram att personer riskerar att fara väldigt illa genom indragning av redan beslutade insatser.

– Det finns ju fall där personer dött som direkt följd av indragna insatser. När det gäller Adam med hans grundsjukdom autism har han bollats fram och tillbaka mellan olika placeringar, säger läkaren Peter Löthman.

Tanken med besöket är att lyfta fram att personer riskerar att fara väldigt illa

Peter Löthman, läkare

Peter Löthman är själv förälder till ett barn med funktionshinder. Han beskriver det som att han blivit ”aktivist på gamla dar” och vill försöka bidra till att förbättra villkoren för funktionshindrade.

Löthman befarar att Adam kan ha fått ARFID, en farlig ätstörning som bl a kan drabba autister.

– Kanske ser jag vissa problem extra tydligt som läkare och kan påtala brister utifrån det.

I mötet med Barn- äldre- och jämställdhetsministers Lena Hallengrens statssekreterare ska han ta upp att vissa personer riskerar att allvarligt och bestående försämras i sin grundsjukdom – eller till och med avlida  – som en direkt följd av indraget stöd, berättar han.

Peter Löthman säger att han kommer att ha särskilt fokus på effekterna av indragen personlig assistans, men att Adams fall visar att även brister i andra insatser enligt LSS kan bli förödande.

Finns det brister i LSS som du ser det?

– Brister i lagen är en sak och brister i tillämpningen är en annan. Det kan t ex gälla domstolar och myndigheters handläggning.

– Många funktionshinderorganisationer är överens om att det inte är något större fel på lagen bara den tillämpades på det sätt som lagstiftaren avsett.

Peter Löthman döljer inte att han är oroad över Adams situation.

– Det är allvarligt och föräldrarna är i chock.