Margareta och Bertil Hellsten har arbetat med att ta fram material till boken sedan i april. Resultatet blev en 143 sidor tjock bok som heter "En salig historia". Foto: Åsa Sommarström

Åbybergskyrkan fyller 130 år

Från ett missionshus i Haga till en åttkantig kyrka som fick sin form av en dröm. Åbybergskyrkans 130-åriga historia innehåller en hel del guldkorn som nu sammanfattats i en boken ”En salig historia”. Mitt i har fått tjuvkika i boken som släpps senare i oktober.

  • Publicerad 16:15, 24 aug 2015

– Vi kände att vi måste ta vara på historien, särskilt nu när många av våra medlemmar blir allt äldre, säger Margareta Hellsten som tillsammans med sin make Bertil är författare till boken.

Därför dök hon och Bertil ned i historiearkiven i samband med församlingens 130-årsjubileum.

– Det har varit jättespännande. Det har varit en konst att begränsa sig och välja vilka händelser som man ska ha med, säger Margareta.

Det var den 26 juli 1885 som tolv personer samlades i ett hus i Haga som det som i dag heter Åbybergskyrkans församling bildades. Men då gick församlingen under namnet Guds församling i Wallentuna.

– I huset, som finns kvar än i dag, bodde Vallentunas första barnmorska, Hedvig Eurenius, hon blev en viktig person för församlingen. I huset hölls möten, men man gick även runt till andra församlingsmedlemmars hem och hade kyrkomöten hos dem, säger Margareta.

Åbybergkyrkans församling har sina rötter i flera olika församlingar runt om i de olika socknarna som senare anslöt sig till Vallentuna när Vallentuna som tätort växte sig större.

– När församlingen började växa byggde man först ett missionshus på Osloborgsvägen, sedan på 1970-talet byggdes kyrkan där vi är i dag, säger Bertil.

Kyrkan med sitt karaktäristiska åttkantiga torn ritades av arkitekten Roland Hedenström.

– Han såg kyrkan framför sig i en dröm och började sedan skissa på den. När han presenterade sitt förslag för församlingen gillade vi det på direkten, säger Margareta.

Det hinner hända en hel del på 130 år. En av de mest spektakulära berättelserna handlar om prästen Åkerlund i Kårsta som blev utesluten ur församlingen för att han var för nytänkande.

– Han bodde på Backa gård och efter att han uteslutits höll han sina predikningar på gården. Och det uppskattades inte. Under ett möte han deltog vid i Solsta blev hans häst attackerad med frätande syra, berättar Margareta.

När Margareta och Bertil gick igenom olika protokoll såg de att en grosshandlare i Stockholm hela tiden skänkte pengar till församlingen.

– Då undrade vi hur det kom sig, med hjälp av våra efterforskningar lyckades vi få reda på att han var gift med godsägaren till Toftesta gårds dotter, säger Bertil.

Det var godsägaren på Toftesta som upplät marken åt kyrkan att bygga sitt missionshus på Osloborgsvägen.

Boken släpps den 18 oktober.

Fakta

130-åringen firar stort

Utöver själva boksläppet som sker den 18 oktober klockan 18 bjuder Åbybergskyrkan till flera programpunkter under oktober för att uppmärksamma jubileet.

Bland annat kommer Lars Leijonborg, vars far var pastor i församlingen, till kyrkan den 22 oktober och samtalar om kyrkan och samhället.

Den 25:e oktober firas en gudstjänst med pastor Lennart Ring som var aktiv i Åbybergskyrkan när den byggdes på 1970-talet.

Visa merVisa mindre