ANMÄLAN PÅ ANMÄLAN. ABF Botkyrka-Salem har JO-anmält Botkyrka kommun. "Vi tycker att kommunen agerat på helt felaktiga grunder", säger ABF Botkyrka-Salems ombudsman, Sebastian Flygar. Foto: Albin Tingstedt

ABF anmäler kommunen till JO

Det började med att kommunen tog över deras fritidsverksamhet och sedan polisanmälde ABF Botkyrka-Salem. Nu svarar ABF med att JO-anmäla kommunens hantering av fallet.

  • Publicerad 05:06, 17 maj 2022

Vi hade välkomnat den om man uppriktigt tror att brott har begåtts.

Bakgrunden känner ni till: Botkyrka kommun avbröt abrupt sitt samarbete med ABF Botkyrka-Salems öppna fritidsverksamhet i februari, och fyra fritidsklubbar och tre fritidsgårdar över hela Botkyrka fick stänga.

Kommunen anlitade ett externt säkerhetsföretag, som i sin rapport konstaterade att det förekommit ekonomiska oegentligheter och att dömda personer varit anställda. ABF Botkyrka-Salem slog ifrån sig samtliga anklagelser.

Därefter har konflikten spillt över på andra samarbeten mellan kommunen och ABF, som scenskolan Fejm och ungdomsfestivalen This is Alby som inte längre kommer att drivas med kommunens stöd.

Sedan dess har ABF Botkyrka-Salem skrivit en egen rapport där de bemöter säkerhetsföretags rapport.

"Helt felaktiga grunder"

Kommunen har också polisanmält ABF för bedrägeri.

– Vi hade välkomnat den om man uppriktigt tror att brott har begåtts, då är det bra att man anmäler. Men vi tror inte ens att kommunen själva tror på detta. Allt de lyfter är sådant som de tidigare godkänt och i vissa fall till och med berömt. Vi tror snarare att kommunen vill sätta en bild av oss, genom en polisanmälan: att vi är brottslingar som medvetet begått brottsliga handlingar, säger Sebastian Flygar, ombudsman på ABF Botkyrka-Salem.

ABF har i sin tur anmält kommunen till justitieombudsmannen (JO) för hur de har hanterat hela situationen.

– Vi tycker att kommunen agerat på helt felaktiga grunder och att vi inte fått insyn i vad som händer, att kommunen inte fört en dialog med oss och återigen kopplat till vilken bild som kommunen förmedlar av oss. Därför vill vi få detta prövat av JO för att se om det får gå till på det här sättet, säger Flygar.

Kommunen välkomnar att ABF väljer att anmäla kommunen.

"Angående JO-anmälan så har vi naturligtvis inga synpunkter på om medborgare eller andra använder de lagstadgade verktyg som finns för att överpröva beslut eller anmäla myndigheter", skriver Helena Hellström, kultur- och fritidsdirektör på Botkyrka kommun.

Det här är en Justitieombudsmannen

Justitieombudsmannen, eller JO, har till uppgift att granska andra myndigheters arbete och att de håller sig innanför lagens ramar. Det kan till exempel röra sig om beslut fattade av en kommun eller Försäkringskassan.

Om man anser att man själv eller någon annan har blivit felaktigt behandlad av en myndighet kan man göra en JO-anmälan. Det finns ingen åldersgräns. Det enda som krävs är att du är svensk medborgare eller är bosatt i Sverige.

Källa: jo.se

Visa merVisa mindre