Insyn. En hel vägg ska bestå av fönster. För att skapa ett möster sätts tre fönster sen en pelare emellan. Wilma Ribbehorn Emma Viitanen och Rasmus Jürss hjälp åt med att få klart modellen. Foto: Simon Rehnström

Å va fint– nu bygger eleverna om Åva gymnasium

Uteplats på taket, större matsal och fler fönster. Emma, Wilma och Rasmus bygger nu om sin skola. "Känns klastrofobiskt att vara på innegården"

  • Publicerad 14:05, 1 dec 2021

Vi ska bygga ett kupolliknande fönster som ska bukta ut från matsalen

Varje år gör alla tredjeklassarna sitt gymnasiearbete. Emma Viitanen, Wilma Ribbehorn och Rasmus Jürss bestämde sig för att bygga om Åva gymnasium.

– Vi bollade en del olika idéer. Vi tycker inte skolan ser så fin ut och vi hörde att flera elever höll med oss, därför bestämde vi oss för att rita om byggnaden, säger Rasmus Jürss och Wilma Ribbehorn fyller i.

– Nej, den ger inget bra första intryck.

Allt började med en fältundersökning där elever på skolan fick svara vad de ville förändra med skolan.

– Hittills har det inte varit så många positiva svar faktiskt. Många säger att den är grå och tråkig, vilket vi kan hålla med om. Vi vill att den ska bli en ljusare och mer attraktiv skola, säger Emma Viitanen.

Framför dem står trämodellen som ska bli en meter lång. Nästa år ska den presenteras för klasskamrater och lärare. I dagsläget har de inte kommit så långt med själva modellen. Men skissen på hur skolan ska se ut är nästan klar.

Att få alla träbitarna att sitta där de ska har varit tufft.

– Själva modellbyggandet har varit extremt tidskrävande, men vi hoppas vi hinner få klart den i tid.

Innegården flyttas upp på taket

I stället för sex våningar som skolan är idag så har den i elevernas skisser blivit tre våningar på ena sidan och fyra på den andra.

– Mellan byggnaderna är det idag en innergård, den kommer vi att ta bort och bygga ett våningsplan över, så skolan sitter ihop, det blir lika mycket yta men lägre våningar, säger Emma Viitanen.

Eftersom innergården försvinner så byggs en ny – på taket.

– Det känns klaustrofobiskt att vara på innegården idag, vi tror fler skulle använda den om den låg på taket, säger Rasmus Jürss.

– Tanken är att det kommer att vara en gräsyta där, säger Wilma Ribbehorn och pekar på platsen på taket där utegården ska vara.

Matsal med glob-fönster

De vill även göra fasaden vit och flytta matsalen till andra våningen.

– Vi vill ha in mer ljus så vi ska bygga ett kupolliknande fönster som ska bukta ut från matsalen, säger Rasmus Jürss.

De vill att modellen ska fungera som ett framtida förslag.

– Det är klart att det vore kul om någon i kommunen skulle vilja kolla modellen och kanske vilja använda någon av idéerna, säger Emma Viitanen.

2018 genomfördes en arkitekttävling över hela Tibble-Åva triangeln där Tibble 2.0 vann tävlingen. Även i det förslaget fanns en skolgård planerad på taket. Men den planen ligger långt fram i tiden.

– Det var ett omfattande och kostsamt förslag och inte aktuellt de kommande tio åren. Först kommer vi se över området närmast Attundavägen, med gamla simhallen och sportcenter, säger Johan Algernon (M) ordförande i stadsbyggnadsnämnden i Täby kommun.

Han tycker elevernas förslag låter spännande.

– De får gärna återkomma sedan när de är klara. Det skulle vara roligt att se.

Rasmus Jürss sågar till en träbit som ska passa in i modellen, det tar längre tid än de tänkt att få alla bitar på plats. "Vi får väl jobba på kvällarna i så fall", säger han. Foto: Simon Rehnström

Väldigt grå. Och inte så presentabel. Så tycker eleverna om Åva gymnasium. Foto: Stefan Källstigen

Nya Åva- enligt eleverna får:

En utegård på taket med en grönyta, innegården skrotas

En större matsal med kupolliknande fönster

Färre våningar men med lika mycket yta

Fler fönster

En vit fasad i betong

Visa merVisa mindre