Britt Liwf lämnar över protestlistorna till borgarrådssekreteraren i Stadshuset. Foto: Pekka Pääkkö

949 underskrifter mot radhus på Lundagatan

Planerna på att bygga radhus på Lundagatan har fått grannarna att protestera. Nu har 949 underskrifter mot bygget lämnats till Stadshuset. – Hellre kunde de bygga 100 lägenheter, säger Cecilia Carlsson som är med i uppropet.

  • Publicerad 07:05, 23 feb 2018

Stockholms stad har börjat en process för att bygga 13 nya stadsradhus i Högalid, i sluttningen med gräs och träd som finns mellan övre och nedre Lundagatan.

Det skulle försämra boendemiljön avsevärt, tycker flera grannar som protesterar mot byggplanerna.

Nu har de lämnat över en pärm med 949 underskrifter till stadsbyggnadsborgarrådet Jan Valeskog (S).

Valeskog fick dock förhinder när överlämnandet skulle ske och borgarrådssekreterare Felix Antman tog emot dem i stället.

Namninsamlingen lämnades till stadsbyggnadskontoret i Stadshuset. Foto: Pekka Pääkkö

Tycker radhusen innebär skada

Förtätningen av Stockholm kan inte ske till vilket pris som helst, tycker de protesterande grannarna som startat uppropet ”Rädda Lundagatan”.

– Man måste väga nyttan mot skadan när man bygger nytt. Vi menar att ett tillskott i form av 13 stadsradhus inte är värt den skada det innebär i närområdet. Hellre kunde de bygga 100 lägenheter, säger Cecilia Carlsson, som bor granne med de tänkta radhusen.

Hon frågar sig vilka som tjänar på att husen byggs.

– Det är ju inte så att man löser bostadsbristen genom att bygga väldigt dyra bostadsrättsradhus. Det känns också så otroligt otidsenligt att bygga bort grönområden.

Men får man inte räkna med att det byggs nytt i en storstad?

– Jag tycker att man har rätt att protestera när man tycker att ens närmiljö försämras. Gröna slänter är viktiga att bevara även ur ett hållbarhets- och miljöperspektiv, då de till exempel hjälper till att förhindra översvämningar, säger Cecilia Carlsson.

Snart dags samråd

I mars börjar ett samråd om radhusen, vilket innebär att närboende och andra får en officiell chans att tycka till. Samrådet skulle egentligen ha skett redan i höstas, men blev uppskjutet.

– Jag vill betona att vi är på ett tidigt stadium. Och förändringar kan komma på ett samråd, sa borgarrådssekreteraren Felix Antman vid överlämnandet.

Förre stadsbyggnadsborgarrådet, Roger Mogert (S), skrev när byggprocessen startade att stadsradhusen är ett ”elegant sätt att skapa nya bostäder av en hög arkitektonisk kvalitet i ett svårt läge”.

Stadsbyggnadsnämnden vill klubba genom planerna under 2018.

Fakta

Inflyttning kan ske 2020

Området där 13 stadsradhus planeras ligger i sluttningen mellan övre och nedre Lundagatan.

De nya husen får tre våningar mot nedre Lundagatan och en våning mot övre. Det blir entréer och små gröna gårdar åt båda hållen. Bilparkering ordnas i garage i närheten.

Stockholms stad (stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret) och byggherren Erik Wallin AB planerar projektet.

Marken anvisades till Erik Wallin i januari 2015 och arbetet med detaljplanen startade i februari 2017.

Samrådet startar i mars-april 2018 och antagandet i stadsbyggnadsnämnden blir i slutet av 2018.

Om detaljplanen inte överklagas kan byggandet starta 2019 och första inflyttning ske under 2020.

Källa: Stockholms stad
Visa merVisa mindre