Fick rätt. Den 94-åriga kvinnan är i behov av särkilt boende för äldre, enligt förvaltningsrättens dom. Foto: Mostphotos

94-åring vann kamp mot kommunen – får äldreboende

I mars i år fick en 94-årig kvinna i Viby avslag på sin ansökan om att få bistånd i form av särskilt boende. Men nu har vård- och omsorgsnämnden fått bakläxa av förvaltningsrätten.

  • Publicerad 05:50, 14 okt 2021

Kan inte anses tillförsäkrad en skälig levnadsnivå vid kvarboende i den egna bostaden.

Nämnden ansåg att kvinnan inte hade behov av särskilt boende för att ”tillförsäkras en skälig levnadsnivå”.

Då valde hon att överklaga beslutet till högre instans, förvaltningsrätten, och anförde att hon inte får tillräcklig omvårdnad och trygghet och att hon vistas i princip dygnet runt i ett rum på cirka 12 kvadratmeter.

Hon har hemtjänst men uppger att personalen ibland är försenad ”upp till ett par timmar” vilket skapar en stor otrygghet för henne.

Det finns även felaktigheter i nämndens utredning, förklarar hon. Bland annat har hennes mardrömmar och vanföreställningar aldrig diskuterats med personalen.

Stort omvårdnadsbehov

I förvaltningsrätten vidhöll vård- och omsorgsnämnden att kvinnan inte behövde särskilt boende då hennes behov ”kan tillgodoses med hemtjänstens punktinsatser och med öppenvårdens stöd”.

Enligt förvaltningsrätten framgår det av utredningen i målet att kvinnan har ett ”omfattande omvårdnadsbehov”. Mot bakgrund av hennes höga ålder kan hennes hälsoproblem och behov av hjälp även antas öka, menar rätten.

Den sammantagna bedömningen blir därför att hon ”inte kan anses tillförsäkrad en skälig levnadsnivå vid kvarboende i den egna bostaden” och att hon därför har rätt till bistånd i form av särskilt boende, förklarar Förvaltningsrätten och bifaller kvinnans överklagan.

Sex katalysatorstölder på ett dygn

Nyheter "Vi tror att det är ligor som står för stölderna" I tisdags och i onsdags skedde sex katalysatorstölder i Sollentuna – inom loppet av ett dygn.fredag 15/10 15:21