94-åring får rätt mot Järfälla kommun

Järfälla kommun avslog den 94-åriga kvinnans ansökan om plats på särskilt boende i kommunen. Nu ger förvaltningsrätten kvinnan rätt.

  • Publicerad 08:51, 12 okt 2015

Den 94-åriga kvinnan, hemmahörande i Älvsjö, ansökte om att få flytta till ett äldreboende i Järfälla då hennes enda anhöriga bodde där.

I juni avslog socialnämnden i Järfälla kvinnans ansökan då man ansåg att skälig levnadsnivå kunde tillgodoses på annat sätt, till exempel i det egna hemmet.

Kvinnan överklagade dock avslaget och menade att hon blivit svagare och fått sämre balans och därför inte skulle klara sig med enbart hjälp från hemtjänsten eftersom de inte är på plats hela tiden.

Förvaltningsrätten ger nu kvinnan rätt och slår fast att hon har rätt till en plats på ett särskilt boende i Järfälla. Rätten anser att, med tanke på kvinnans hälsotillstånd, kan man inte garantera en skälig levnadsnivå om kvinnan bor kvar i den egna bostaden.