Golvstäda själv. Det tycker Sollentuna kommun att 90-åriga Karin KImby i Tureberg ska göra. Foto: Tomas Stark

90-åriga Karin fick ingen hemtjänst

Karin Kimby, 90, i Tureberg har nyligen legat på sjukhus efter sin andra hjärtinfarkt, har kärlkramp, blodbrist och går med rollator. Ändå fick hon nej när hon ville ha hjälp med golvstädning en gång i månaden. Nu har hon fått rätt i förvaltningsrätten.

  • Publicerad 08:30, 27 nov 2021

– Min hälsa började bli dålig så jag orkade inte städa själv längre, säger Karin Kimby.

Hon var tidigare beviljad golvstädning i 30 minuter två gånger i månaden, men bad att få pausa den på grund av pandemin.

– Det kändes osäkert att få in folk här, jag visste ju inte om de var vaccinerade.

Efter en sjukhusvistelse på grund av kärlkramp i somras kände sig Karin Kimby ytterligare försvagad, samtidigt som hon själv var fullvaccinerad, och hon hörde av sig för att återfå sin städhjälp.

– Jag trodde att jag bara behövde be dem komma igen, men nej sa de, du får göra en ny ansökan.

Avslag i juli

Karin ansökte på nytt, och nöjde sig nu med städhjälp i 30 minuter en gång per månad. Men i slutet av juli kom beskedet: Avslag.

Vård- och omsorgsnämnden ansåg att Karin inte hade ”behov av hemtjänst för att tillförsäkras en skälig levnadsnivå”. Som skäl angav nämnden att Karin kunde städa själv, för det hade hon ju gjort under perioden då hon frivilligt avstått hemtjänst.

Städade stödd på käpp

Att det tagit Karin cirka fyra timmar att städa golvet i tvårummaren på 68 kvadratmeter, och att hon tvingades stötta sig på käpp och på möbler för att kunna genomföra det, spelade ingen roll.

Karin hörde av sig igen till kommunen och förklarade att hon blivit sämre och inte längre hade ork nog att städa. Men beskedet var detsamma, med tillägget att ”du får överklaga till förvaltningsrätten”.

Det gjorde Karin. Och där blev utfallet ett annat.

Även om hon har klarat att utföra städningen på egen hand så har det varit ansträngande, tagit flera timmar, och krävt stöd av möbler eller käpp, konstaterar förvaltningsrätten, och gjorde bedömningen att det ”inte kan anses motsvara skälig levnadsnivå att utföra golvstädning på egen hand under dessa omständigheter”.

En månad utan hjälp

När Mitt i besöker Karin hemma i lägenheten i Tureberg har det gått nästan en månad sedan förvaltningsrätten biföll hennes överklagande, men ingen från hemtjänsten har ännu hört av sig.

Karin ringer kommunen och efter 27 långsamma minuters väntan vid köksbordet kommer hon fram – för att få det automatiserade beskedet att hennes handläggare ”är på sammanträde” och är åter om tre veckor.

Till slut lyckas hon nå en annan biståndshandläggare, som lovar att någon ska återkomma inom 24 timmar.

Två lagar styr sjukvården och omsorgen för äldre, socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen.

Bistånd enligt socialtjänstlagen inom äldreomsorgen kan handla om särskilt boende, hemtjänst eller dagverksamhet.

Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå och biståndet ska utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigtliv, enligt SoL.

Vad ”skälig levnadsnivå” är finns inte definierat i lagen men i en proposition framgår att det är den enskildes behov och inte dennes ekonomi som är avgörande för rätten till en insats. Bedömning av vilka insatser som behövs för att den enskilde ska uppnå skälig levnadsnivå görs utifrån den tid och de förhållanden som just då råder, men även utifrån den enskildes situation och behov, vilket innebär ”att skälig levnadsnivå kan innebära olika saker för olika individer vid olika tidpunkter och förhållanden”, skriver Sollentuna kommun i sina riktlinjer för avdelning äldreomsorg.

De insatser som beviljas av avdelning äldreomsorg ska syfta till att stärka den enskildes möjligheter till att leva ett självständigt liv och underlätta vardagen. Insatserna ska tillgodose fysiska, psykiska och sociala behov samt ta hänsyn till existentiella behov.

När det gäller omvårdnadsinsatser så som hjälp med personlig hygien eller toalettbesök ska omfattningen av insatsen utgå ifrån den enskildes behov, enligt Sollentuna kommuns riktlinjer.

Källa: Socialstyrelsen och Sollentuna kommun

Visa merVisa mindre

Fler nyheter i Vi i Sollentuna

Tureberg får bidrag för Sollentuna GP

Nyheter Sprider kommunens namn till omvärlden, anser politikerna Turebergs FK får ett bidrag på 300 000 kronor per år för perioden 2022–2025 för att arrangera Sollentuna Grand Prix på Sollentunavallen. Det har kultur- och fritidsnämnden beslutat.söndag 16/1 6:40

Misstänkt tjuv med störsändare greps med nystulet gods

Nyheter Blockerade fjärrlåset till bil på parkering i Häggviks handelsplats Tack vare vittnen kunde polisen i Sollentuna gripa en misstänkt tjuv som ska ha använt sig av störsändare på parkeringen i Häggviks handelsplats.fredag 14/1 15:33