Regionen fortsätter att uppmana alla att ta de doser covidvaccin man tilldelas. Genrebild. Foto: Mikael Andersson

9 fler covid-sjuka vårdas på länets sjukhus

Nya siffror visar en svag inbromsning i antal patienter som vårdas med covid-19 vid länets sjukhus. Men mycket kan hända när semestrar och sommarlov tar slut, menar chefläkaren Patrik Söderberg.

  • Publicerad 16:28, 2 aug 2022

Antalet covidsjuka fortsätter att bli fler på regionens sjukhus, även om ökningen inte var lika stor den här veckan. Antalet patienter med covid-19 som vårdas på länets sjukhus är nu 277 stycken, nio fler än förra tisdagen. Det går att jämföra med föregående vecka då patienterna ökade med 51 personer.

Av patienterna som räknas in i statistiken vårdas ungefär hälften för covid. Den andra hälften vårdas primärt för någon annan sjukdom men har konstaterad covid.

Går inte att dra några slutsatser

Den något inbromsande ökningen av de som vårdas är glädjande, säger Patrik Söderberg som är chefläkare för Region Stockholm. Men det säger inget om framtiden.

– Det är för tidigt att dra några slutsatser för kommande veckor från resultatet av en enskild veckas rapportering.

Under perioden den 26 juli till 1 augusti rapporterades 1 315 nya fall av smittade, varav 459 av dessa var efterregistreringar från tidigare i år. Sedan förra tisdagen har ytterligare 17 personer rapporterats avlidna med bekräftad covid-19.

Stanna hemma

Det faktum att många nu går tillbaka till jobb och skolor, reser hem från lantställen och återgår till vardagen betyder att vi måste vara försiktiga.

– Det viktigaste att tänka på för dig som invånare är att stanna hemma så snart du har symtom på sjukdom och träffa så få som möjligt.

Patrik Söderberg trycker också på vikten av att alla tar de doser vaccin de blir tilldelade.

– För att skydda dig mot allvarligt sjukdomsförlopp och behov av sjukhusvård, säger Patrik Söderberg.