En skiss som visar ett framtida torg i det planerade området i Brunna. Foto: Arkitema

850 bostäder i Brunna – nu klarnar planerna för gamla Coop-tomten

850 bostäder, Engelska skolan etablerar sig med plats för 600 elever och en Hemköpsbutik. Planerna för området där Coop förut låg har tidigare varit ute på samråd. Nu har kommunen reviderat förslaget och det är dags att tycka till igen.

  • Publicerad 19:23, 30 jun 2021

Planerna för den gamla Coop-tomten i Brunna börjar nu realiseras allt mer. Den 16 juni tog samhällsbyggnadsutskottet beslut om att skicka ut detaljplaneförslaget för området på granskning.

Hemköp närmar sig ett intåg i Upplands-Bro

På fastigheten som har beteckningen Viby 19:3 planeras det för 850 nya bostäder. Här ska det bli både lägenheter, kedjehus och radhus. Därutöver kommer det även byggas skola, förskola och service.

Engelska skolan kommer allt närmare Upplands-Bro

Mitt i har tidigare berättat att friskolejätten Engelska skolan och Axfoods daglivarukedja Hemköp är några av aktörerna som är på gång att etablera sig i området.

En skiss över Viby 19:3 sett från ovan. Foto: Arkitema

Hösten 2020 var detaljplanen ute på samråd. Då fick allmänheten och allehanda remissinstanser tycka till om förslaget. Nu har kommunen bearbetat detaljplanen utifrån de synpunkter man fick in. Kommunen skriver:

"Flera av yttrandena under samrådet handlade om buller, trafiksituationen i området, hushöjder och framkomligheten för större fordon.”

Så vill kommunen utveckla gamla Coop-området i Brunna

Några av de förändringar som Upplands-Bro gjort efter samrådet är bland annat att den högsta tillåtna hushöjden har sänkts. Nu möjliggör förslaget också en högre andel småhus och lägre andel flerbostadshus.

Den planerade förskolan i området har även fått en ny placering. Man har flyttade den från Effektvägen och istället valt att planera in den i en egen byggnad längre in i samma tilltänkta kvarter.

Coop-tomten kan bli ny stadsdel

En gata som planerats för motorfordon har istället ersatts med en gång- och cykelbana. Vidare skriver kommunen: "Planbestämmelser i förslaget har preciserats sedan samrådet, efter fördjupade utredningar. Planområdet har utökats till att även omfatta Effektvägens ombyggnad."

Granskningsperioden och informationsmöten

Under granskningsperioden som pågår under perioden 30 juni - 25 augusti så är du välkommen att tycka till om planerna. Detta gör du via e-post till kommunen alternativt vanligt brev. Närmare information om hur du lämnar dina synpunkter finns på Upplands-Bros hemsida.

Det kommer även att hållas ett antal informationsmöten om planerna för den gamla Coop-tomten. Dagen för dessa möten blir torsdagen den 19 augusti. För att ingen ska behöva trängas sker tre möten: 16-16.45, 17-17.45, 18-18.45. Platsen? Gamla Coops lokaler i Brunna, det vill säga Energivägen 2 i Kungsängen.

Visa merVisa mindre