80 ton. Så mycket väger boken som har flyttats. Foto: Stefan Källstigen

80 ton tungt träd lyftes på andra försöket – flyttar 15 meter

I förra veckan flyttades den flikbladiga boken i Edsbergsparken för att den ska klara livhanken när en damm anläggs just där. Första försöket att lyfta det 80 ton tunga trädet fick avbrytas – men med en ny och kraftigare lyftkran gick det vägen.

  • Publicerad 16:16, 15 sep 2022

Vi fick ta hit en kran som väger 500 ton för att ha tillräcklig motvikt.

Boken var rotad mellan Edsbacka krog och Edsviken.

– Med lyftbalkar och allt vägde trädet 88 ton. Den första lyftkranen vägde 150 kilo och det var inte tillräcklig säkerhetsmarginal. Vi fick ta hit en kran som väger 500 ton för att ha tillräcklig motvikt, och då gick det bra, säger Örjan Stål som är landskapsingenjör och konsult med expertkunskap när det gäller flyttning av träd.

Mitt i har tidigare berättat om planerna på att anlägga två dammar i parken. Huvudsyftet är att rena dagvattnet som rinner ut i Edsviken, som sedan länge övergödd. Tanken är att dammarna också ska bli vackra och berikande inslag i parkmiljön.

Dammar i Edsbergsparken ska rädda Edsvikens vatten

Två dammar

Den ena dammen, Trädgårdsdammen, anläggs i klassisk stil med stensatta kanter på gräsytan väster om köksträdgården närmast Landsnoravägen. Utformningen är inspirerad av en skiss på en damm på samma plats på 1700-talet.

Den andra dammen, Parkdammen, får en mer naturlig karaktär med fyra sammanhängande delbassänger i etage från Sollentunavägen ner mot Edsvikens strand.

En av bassängerna skulle ha inneburit att den uppemot 60 år gamla flikbladiga boken skulle ha dränkts. Det visade sig när man började göra beräkningar av dammarnas utbredning.

– Det tyckte vi var jättesorgligt. Det är ett unikt träd, säger Carina Aginger, parkförvaltare i Sollentuna.

Har flyttat 400 träd i Göteborg

I det läget kallades Örjan Stål in. Han har tidigare varit ansvarig för flytten av när 400 träd vid bygget av Västlänken i Göteborg.

– Trädet är värdefullt rent ekonomiskt, kanske 1,5–2 miljoner kronor, och det är dessutom mycket ovanligt. Det finns bara en handfull exemplar i Stockholmsregionen, åtminstone av den här storleken, säger Örjan Stål.

Lösningen blev att helt enkelt flytta trädet cirka 15 meter och att bygga en skyddande mur mot vattnet. Och nu har flygen alltså ägt rum – andra gången gillt.

Budgeterad kostnad för trädflytten var 1,1 miljoner kronor, och den slutgiltiga totalnotan landade på 1,5 miljoner kronor.

"Känns riktigt bra"

Därmed kan arbetet med att anlägga parkdammen, och även trädgårdsdammen närmare slottet, påbörjas. Sommaren 2023 beräknas det vara klart.

– Det känns riktigt bra att arbetet med dammarna kommer igång, de är viktiga för att minska tillförseln av näring och övergödningen i Edsviken. Att vi samtidigt kan bevara och flytta ett fint, stort träd känns viktigt. Vi ska vara rädda om vår grönska som är både vacker och bidrar till att binda koldioxid, säger Jonas Riedel (C), kommunalråd och ordförande i klimatnämnden.

Generalplan från 1760 en inspiration

Det första tydliga tecknet på att det fanns en trädgård vid Edsbergs slott är 1649 då trädgårdsmästare Nils Eriksson och gårdsdrängen Jöran finns dokumenterade i avlöningslistan.

En enkel karta över trädgården från 1687 visar att Edsbäcken dämts på två ställen och en större och en mindre damm byggts.

Nästa tydliga epok är den franska barocken och generalplanen som gjordes för Edsbergs slott 1760.

En karta från 1810 visar att trädgården är uppdelad i kvadrater och att det finns en damm i anslutning till trädgården.

1859 är dammen borta igen och en kanalliknande bäck flyter fram genom trädgården.

Generalplanen från 1760 har genererat flera idéer till det aktuella förslaget med två dammar i parken. Idealen från den franska barocken med symmetri, raka linjer och tydliga axlar har gett inspiration.

Visa merVisa mindre

Mordförsök vid Rotebro station

Nyheter Man i 20-årsåldern förd till sjukhus En man i 20-årsåldern skadades med ett stickvapen av en okänd gärningsperson i ett skogsparti nära Rotebro station i onsdags kväll.fredag 23/9 11:44

Kubformade Edsbergskyrkan firar 50 år

Nyheter "Det här är vår herres sommarstuga" I september 1972 invigdes Edsbergskyrkan, av biskop Ingmar Ström. Den kubformade träbyggnaden fyller alltså 50 år, och det firas hela hösten med mässor och konserter.fredag 23/9 6:54