80-plussarna ökar snabbt

  • Publicerad 11:27, 13 feb 2012

TÄBY Andelen invånare som fyllt 80 år ökar. 2020 väntas de utgöra 6 procent av kommunens invånare.

Enligt regionplanekontorets pro­gnoser kommer motsvarande siffra för hela länet att vara 4 procent.

Men Roslagskom­munerna ligger alltså en bra bit över detta genomsnitt.

Om ytterligare 20 år, 2040, räknar regionplanekontoret med att de som har fyllt 80 år har blivit drygt 166 000 i länet, vilket är nästan dubbelt så många som i dag.