Ett av husen kan hamna här. I förgrunden syns Västertorpsvägen. Huset till vänster ligger på Snöbollsgränd. Strax utanför bild (till vänster) ligger Snöbollens förskola. Foto: Märta Lefvert

80 nya bostadsrätter planeras i Västertorp

Stadens planer på att bygga 80 bostadsrätter längs Västertorpsvägen har nu fått fastare form. Husen ska ligga där det i dag finns träd och grönska.

  • Publicerad 06:30, 18 nov 2021

Förtätningen av Västertorp fortsätter. Vid sitt senaste möte klubbade stadsbyggnadsnämnden ett start-pm för bygget av 80 bostadsrätter i två hus längs Västertorpsvägen.

Tanken är att bygga dem på varsin sida av den lilla parkeringen vid Västertorpsvägen 84. Det är mark där det i dag finns träd och annan grönska. Bland annat naggas det långa, gröna stråk som löper mellan Västertorp och Mälarhöjden i kanten, om planerna blir verklighet.

Det är motiverat, menar stadsbyggnadsnämnden. "Stadsbyggnadskontoret bedömer att ett tillskott av nya bostäder och en tryggare, mer befolkad och rumsligt läsbar stadsmiljö motiverar att viss naturmark tas i anspråk", står det i pm:et.

Ska bli stadsgata

Mitt i skrev om planerna i december 2020, då byggherren Viktor Hanson AB fick en markanvisning på delar av planområdet. Nu har projektet alltså fått fastare form, och arbetet med att ta fram ett förslag till en ny detaljplan kan börja.

Den nya detaljplanen ska "stärka Västertorpsvägen som stadsgata" med ett livligt gaturum och platser för möten mellan människor, står det i pm:et. De nya husen ska därför ha servicelokaler i bottenvåningarna.

Två lamellhus

Enligt ett tidigt förslag på utformning blir det två lamellhus i fyra våningar med långsidorna mot Västertorpsvägen. Tanken är att de ska samspela med befintliga hus, både i storlek och utformning.

Även Snöbollens förskola berörs av planerna. Den kan behöva byggas ut är fler människor flyttar till området. Detta ska utredas under planarbetet.

80 bostäder kan nagga grönstråk i kanten

Planen väntas antas i början av 2023

Så här ser tidsplanen för projektet ut:

Samråd i maj 2022. Då kan berörda komma med synpunkter på förslaget til detaljplan.

Granskning i november 2022. Då kan berörda åter tycka till.

Antagande i stadsbyggnadsnämnden i februari 2023.

Källa: Stadsbyggnadskontoret

Visa merVisa mindre