80 i väntan på 100

Hastigheten på 55:an mellan Enköping och Litslena sänks till 80 kilometer i timmen i väntan på en ny mötesfri 100-väg. – Det är en tillfällig åtgärd, säger Philiph Öhrman, trafikingenjör på Trafikverket.

  • Publicerad 08:29, 7 nov 2020

Det är en tillfällig åtgärd. Sträckan ska byggas om till en mötesseparerad väg.

Den drygt sex kilometer långa sträckan mellan Enköping och Litslena kommer att få en ny hastighetsgräns från och med den 1 december i år. Hastigheten sänks från 90 kilometer i timmen till 80 kilometer i timmen.

– Den här åtgärden som vi gör nu är att vi anpassar vägar efter dess standard. Vi tittar över vägar som saknar mötesseparering, säger Philiph Öhrman, trafikingenjör på Trafikverket.

Trafikverket motiverar sitt beslut att sänka farten till forskning som visar att en kollision i 80 km/timmen istället för 90 km/timmen gör att risken att omkomma minskar med 40 procent.

Anpassningen kommer att påverka många. Trafikflödet på sträckan uppgår till cirka 11 200 fordon per dygn (mätår 2015). Varav 1 480 fordon är lastbilar.

Enligt Trafikverket är vägsträckan bred och inbjuder därför till höga hastigheter, samt att den saknar mittseparering, med risk för allvarliga olyckor som följd. Det ska åtgärdas. Hastighetssänkningen på vägen är bara tillfällig åtgärd.

– Det är en tillfällig åtgärd. Sträckan ska byggas om till en mötesseparerad väg. Prognosen för när den ska öppna för trafik är år 2026, säger Philiph Öhrman.

Gång- och cykelväg

Ombyggnationen till 2+1-väg kommer att sträcka sig från trafikplats Annelund (korsning E18/55) till cirkulationsplats Litslena (korsning väg 55/väg 263). Planen är då att kunna öka hastigheten på vägen till 100 km/h. Precis som man redan gjort mellan Litslena och Örsundsbro. I samband med ombyggnaden kommer även en ny gång- och cykelväg att anläggas längs hela sträckan.

Foto: Fredrik Gustafsson

55:an blir mötesfri

Till 2026 ska Riksväg 55 mellan Enköping och Uppsala vara mötesseparerad med en så kallad 2+1-väg. I väntan på att den nya vägen byggs så sänks hastigheten på de sträckor som idag tillåter 90 kilometer i timmen, till 80 kilometer i timmen.

I samband med vägbygget anläggs också en gång- och cykelväg längs sträckan Enköping-Litslena.

Westerlundska inför fjärrundervisning – igen

Nyheter Westerlundska gymnasiet övergår till att delvis undervisa på distans. Bland annat för att minska trängseln i skolan matsal. – Det finns en oro både bland elever och personal, säger Carina Westh som...torsdag 26/11 11:41

Bestulen på golfklubbor? Se hit!

Nyheter Golfklubbor som tros vara stulna har hittats. En man misstänks ha misshandlat en kvinna. Det är något av dagens blåljusrapport.torsdag 26/11 10:54