Ett av husen kan hamna här. I förgrunden syns Västertorpsvägen. Huset till vänster ligger på Snöbollsgränd. Strax utanför bild (till vänster) ligger Snöbollens förskola. Foto: Märta Lefvert

80 bostäder kan nagga grönstråk i kanten

80 nya bostadsrätter planeras längs Västertorpsvägen, på mark där det i dag finns träd och annan grönska. "Det finns ett stort behov av bostäder nära kollektivtrafiken. Vi försöker balansera det med behovet av grönska", säger Olga Holmström, handläggare vid exploateringskontoret.

  • Publicerad 06:40, 22 dec 2020

Det långa, gröna stråk som löper mellan Västertorp och Mälarhöjden kan naggas i kanten om något år. Planen är att bygga två nya bostadshus längs Västertorpsvägen, där stråket börjar. Totalt kan det bli 80 nya bostadsrätter.

– Det är för tidigt att säga hur höga de blir, men de kommer att anpassas till omgivningen, säger Olga Holmström, handläggare vid exploateringskontoret.

Tanken är att bygga husen på varsin sida av den lilla parkering som finns vid Västertorpsvägen 84. I dag äger Stockholms stad marken, men ska sälja den till Viktor Hanson AB, som fick en markanvisning vid exploateringsnämndens senaste möte.

Ett av husen kan hamna här, vid entrén till grönstråket, vid Västertorpsvägen. Foto: Märta Lefvert

Många byggprojekt

Byggprojektet är ett av många i Västertorp. Cirka 100 lägenheter byggs just nu i kvarteret Fotsacken (mellan Västertorpsvägen och E4). Dessutom planeras 50 lägenheter i kvarteret Skridskon (vid Störtloppsvägen-Vasaloppsvägen) och och 80 i kvarteret Pucken (vid Puckgränd).

Tidigare i år markanvisades också cirka 200 lägenheter i Mellanbergsstråket och 60 lägenheter vid Terrängvägen.

Nära kollektivtrafik

– Det finns ett stort behov av bostäder nära kollektivtrafiken. Vi försöker balansera det med behovet av grönska och med att bevara naturmark som är viktiga gröna samband för olika arter, säger Olga Holmström.

Tidigare låg ett företag som hanterade kemikalier i området. Innan ett bygge kan starta måste därför marken undersökas.

Förskolan kan behöva byggas ut

Enligt den preliminära tidsplanen ska bygget starta 2022. Första inflyttning blir då 2024.

Som en följd av projektet kan Snöbollens förskola, strax intill, behöva utökas.

Källa: Exploateringskontoret

Visa merVisa mindre