Besked. Socialdemokraterna på Södertörn fick sola sig lite i ministerglansen när Tomas Eneroth kom till Haninge för att presenterade infrastruktursatsningar. Regionrådet Jens Sjöström, Haninges kommunstyrelseordförande Meeri Wasberg och hennes kollega i Botkyrka Ebba Östlin samt Sara Heelge Vikmång, oppositionsråd i Huddinge. Foto: Ingrid Johansson

8,8 miljarder ytterligare tlll Tvärförbindelsen

Tvärförbindelse Södertörn, fyrspår hela vägen till Uppsala och bättre kommunikationer till Arlanda. Infrastrukturminister Tomas Eneroth presenterade tre stora satsningar på väg och järnväg i Stockholms län vid en pressträff på torsdagen.

  • Publicerad 13:19, 9 jun 2022

Nu rycker bygget av Tvärförbindelse Södertörn närmre. På torsdagen tillkännagav infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) att regeringen nu skjuter till ytterligare 8,8 miljarder kronor till bygget.

Tillsammans med de 4,5 miljarder som Trafikverket tidigare avsatt innebär det att motorleden nu i det närmaste är finansierad fullt ut.

– Det här är viktigt för Stockholmsregionen. Södertörn har varit underförsörjt med infrastruktur, sade han.

Glada politiker

Det är något som hans partikamrater på orten skriver under på, och som den här dagen fick lite extra draghjälp, valår som det är.

– Det här är en glädjens dag! Vi som bor här har ju ofta en bit att åka när vi ska ta oss någonstans. Tvärförbindelsen effektiviserar både transporter och logistik, sade Meeri Wasberg (S), kommunstyrelsens ordförande i Haninge.

Två mil

Tvärförbindelse Södertörn blir drygt två mil lång och går mellan E4/E20 vid Vårby backe till väg 73 vid trafikplats Jordbro i Haninge.

Den får tre tunnlar och ska klara tunga godstransporter. En separat gång- och cykelbana byggs också längs hela stråket.

Den går genom naturreservat och har mött kritik för att förstöra viktiga naturvärden. Miljöpartiet och Vänsterpartiet är emot leden, men i övrigt är den politiska uppslutningen stor.

Kortare resvägar

Regionrådet Gustav Hemming (C) välkomnar satsningen.

– Tvärförbindelsen ger en positiv klimateffekt eftersom den kortar resvägar på Södertörn, den kommer att avlasta Södra länken och därmed minska trängseln och köerna där. Den möjliggör också en kraftig utbyggnad av kollektivtrafiken på Södertörn, säger han i ett uttalande.

Regionen på kollisionskurs om tvärförbindelsen

Tomas Eneroth aviserade också satsningar på bättre förbindelser mellan Stockholm och Arlanda.

– Trafikverket har fått i uppdrag att utreda hur vi kan få effektivare transporter och mer kollektivtrafik. Det kommer att presenteras den 15 juni.

Fyrspår

Utöver det skjuts pengar till för att bygga ut järnvägen till fyra spår mellan Uppsala och Stockholms länsgräns. Det möjliggör både tätare trafik med fjärrtåg och med pendel.

– Det är ett hat trick som infrastrukturministern kommer med, sade Jens Sjöström (S), regionråd i opposition.

Huddinge får betala

Totalt satsas 13,3 miljarder kronor på Tvärförbindelse Södertörn, som totalt beräknas gå loss på 15,8 miljarder.

600 miljoner kronor ska tas från trängselskatteintäkterna, och lika mycket ska Huddinge kommun bidra med, för bygget av en tunnel vid Glömstadalen som är nödvändig för kommunens bostadsutveckling.

Nytt steg mot förverkligande av Tvärförbindelsen

Byggstart beräknas ske tidigast år 2023, och byggtiden är cirka tio år.

Satsningarna är en del av Trafikverkets nationella plan för infrastruktur åren 2022-2033 som ska presenteras nu i juni.

Efter 30 år: Byggstart närmar sig för Tvärförbindelse Södertörn