8 000 liter olja läckte ut från bilverkstad

–I ett och ett halvt år har tusentals liter spillolja runnit rakt ner i marken på grund av slarv. Oljan har även nått grundvattnet. Nu ska kommunen ta reda på hur långt föroreningarna spridits.

  • Publicerad 11:39, 19 okt 2018

Oljeläckaget upptäcktes i slutet på september när kommunens miljö- och hälsoskyddsenhet gjorde en planerad inspektion på bilverkstaden Mekonomen i Edsberg. Inspektörerna bedömde att det skett ett omfattande utsläpp från två cisterner med olja som stod ute på fastighetens bakgård. Orsaken tros vara en slang som ska vara kopplad till cisternen men som legat fritt på marken och läckt olja.

Genom ett system som regelbundet mäter hur mycket olja som finns i cisternerna för att veta när de behöver tömmas, kunde miljö- och hälsoskyddsenheten se att läckan pågått i ett och ett halvt års tid.

100 ton förorenad mark

Nu saneras platsen och hittills har 100 ton oljeförorenad massa fraktats bort till Sörabs återvinningscentral i Löt.

– Saneringsarbetet begränsas av att förorening skett mellan två byggnader där det är trångt. Det finns risk för sättningar i marken och risk för påverkan på byggnaderna, säger Sami Öhlund, miljö- och hälsoskyddsinspektör på Miljö- och byggnadskontoret.

Förorenat grundvatten

Saneringen är inne på tredje veckan och efter att ha grävt genom grus och lera har man kommit ända ner till grundvattnet och påträffat olja även där. Hittills har 12 000 liter oljeförorenat grundvatten pumpats upp.

– Vattnet har pumpats till en container utrustad med mellanväggar för att separera oljan från vattnet, och hittills har cirka 3 000 liter olja skiljts från vattnet som pumpats upp, säger Sami Öhlund.

IVL Svenska miljöinstitutet har kopplats in i utredningen för att undersöka hur stor spridningen av föroreningen är. I värsta fall kan oljeförorenat grundvatten ha spridits utanför fastighetens gränser, men det är för tidigt att säga i nuläget.

– Vad vi vet är det inte det djupa grundvattnet utan mer ytligt och lokalt grundvatten det handlar om, säger Johan Strandberg, miljöskadeexpert på IVL.

Anmält miljöbrott

Kommunen har gjort en polisanmälan om miljöbrott och en förundersökning har inletts. Polisen ska utreda föroreningens mängd, form, sort, vem som bär ansvaret och hur länge det har pågått.

– Det behöver inte nödvändigtvis vara verksamhetsutövaren som är ansvarig. Det beror på vem som har haft ansvar för de här cisternerna, säger åklagaren Charlotta Tanner.

Sanerades även 2013

Enligt miljö- och hälsoskyddsenheten hade föroreningen kunnat undvikas om det funnits bättre rutiner för kontroll av cisternerna. För fem år sedan upptäcktes oljespill på samma plats och då var det Ragn-sells, som sköter tömningen, som larmade. Platsen sanerades och man fraktade då bort 20 ton oljeförorenad mark. Någon anmälan om miljöbrott upprättades inte. Ett grundvattenrör sattes dit för att kunna kontrollera vattnet, men inga provtagningar gjordes efter att saneringen var klar.

Sami Öhlund var inte inspektör vid tillfället 2013 men har tittat på ärendet.

Varför gjordes inga provtagningar? 

– När saneringen var klar bedömde man att det var verksamhetsutövarens ansvar att kontrollera grundvattnet. Nu i efterhand kan man tycka att provtagning hade behövt göras under en längre period men det gjordes inte.

Vad tänker du om att rutinerna inte förändrades och att det nu krävs en ännu större sanering? 

– Det är bedrövligt, säger inspektören Sami Öhlund.

Skyller ifrån sig ansvaret

Verksamhetsutövaren, bilverkstadens vd Youcef Abna Aissa, avsäger sig dock ansvaret och enligt honom handlar det om en olyckshändelse eller sabotage.

– Det har ingenting med vår hantering av cisternerna att göra, säger han.

Bilverkstaden är fortfarande öppen medan saneringen pågår. Enligt rutinerna är det fastighetsägaren som är skyldig att stå för saneringskostnaden.

Hur ska du förändra dina rutiner efter det här? 

– Jag vill inte kommentera något mer. Saneringen pågår och ansvarsfrågan är under utredning.

På måndag nästa vecka ska utredarna på miljö- och hälsoskyddsenheten träffa alla inblandade parter och bestämma hur de ska gå vidare.

– Det kommer att genomföras provtagning av mark genom borrning på olika platser inom fastigheten för att kartlägga spridningen av föroreningen, säger Sami Öhlund.

Fler nyheter i Vi i Sollentuna

Så blir nya Södra Häggvik

Nyheter Från handel och industri till en blandning av bostäder och service. Stora delar av Södra Häggvik planändrades redan i början av 2000-talet efter att gamla ABB-huset – nuvarande The Factory – stod klart. Först nu är planerna på en blandad stadsdel med bostäder,...onsdag 28/10 4:50

City Gross siktar på att slå upp portarna först

Nyheter "Vi vill ju ha nyöppningskänslan, men ändå coronasäkra det." City Gross stängde sin butik i Stinsen sommaren 2019 och gör nu comeback i Häggvik då man öppnar i det nya handelskvarteret. – Jag törs inte säga exakt när, men vi öppnar först, sedan kommer Willys...onsdag 28/10 4:30