Flygfoto över området där det nya bygget planeras. Foto: Lennart Johansson

750 nya bostäder planeras vid Hanstavägen

750 nya bostäder, kontorslokaler och butiksytor – det är några av planerna när staden vill bygga kring Hanstavägen i Akalla och Husby. Nu vill de ta del av boendes åsikter.

  • Publicerad 20:38, 23 apr 2021

Staden planerar att göra om området vid Hanstavägen, från korsningen vid Norgegatan i söder till Telemarksbron i norr, till en levande stadsgata med nya bostäder, kontorslokaler, verksamhetslokaler och butiksytor. Planen är en del av ett större arbete med att bygga ihop Akalla och Husby.

Tanken är att området ska bli tryggare och mer attraktivt, med mer folk och rörelse, berättar Joakim Norell, projektledare på exploateringskontoret. Sammanlagt planeras ungefär 750 nya bostäder på platsen.

– Merparten kommer vara bostadsrätter, men även vanliga hyresrätter och studentbostäder. I dag har Husby som stadsdel inte så många bostadsrätter, och även om det är viktigt med hyresrätter finns det också en poäng i att ha en blandning, säger han.

Vill ha boendes åsikt

I dag utgörs marken som planeras att bebyggas av en cirka 600 meter lång sträcka av Hanstavägen och anslutande naturmark mot bostadsbebyggelsen i Husby.

Nu ombeds boende och andra som rör sig i området att svara på en enkät, för att berätta om hur de använder platsen, vad som är bra och vilka brister som finns.

– Vi vill veta hur boende använder ytorna. Om det är specifika saker som i dagsläget uppskattas vill vi ha med det i den kommande planeringen så att vi kan bevara det, och samtidigt vända på det som anses dåligt eller otryggt, säger Joakim Norell, och fortsätter:

– Vi vill också veta mer om de som använder platsen, vilket kön, ålder och om man kanske rastar hunden eller bara använder det som transportsträcka. Allt är av vikt.

Vill bygga jämställt

I bygget kommer det vara ett stort fokus på jämställdhet och att försöka skapa mer sociala värden och social hållbarhet, berättar Joakim Norell.

– Så är det med allt vi bygger nytt i Husby nu för tiden, eftersom det historiskt sett inte sett ut så att kvinnor, unga och barn fått tycka till i de här processerna.

Därför har staden bland annat haft medborgardialoger med fokusgrupper där dessa ingår.

– Planerar man för kvinnor är min erfarenhet att det brukar fungera för alla andra grupper också, säger Joakim Norell.

Planeringen för de nya bostäderna är i ett tidigt skede. Ett första samråd sker i början på 2022, och sen ytterligare en gång i början av 2023. Byggstart planeras som tidigast 2025.

Om enkäten

Vänder sig främst till dig som bor eller vistas mycket i området.

Startar den 18 april pågår till och med 23 maj 2021.

8 000 hushåll i närheten kommer få enkäten hemskickad, men den hittas även på: vaxer.stockholm/hanstavagen.

Visa merVisa mindre