Seniorbostäder planeras längs Vasaloppsvägen, till vänster. Foto: Märta Lefvert

75 lägenheter kan byggas i Västertorpsparken

75 nya seniorlägenheter planeras i Västertorpsparken, där parkleken Lugnet ingår. Tanken är att husen ska ligga längs med Vasaloppsvägen och Terrängvägen,

  • Publicerad 06:40, 7 jun 2021

Förtätningen av Västertorp fortsätter. Vid sitt senaste möte beslöt exploateringsnämnden att ge Botrygg Förvaltningsfastigheter AB en markanvisning för att kunna bygga 75 seniorlägenheter i Västertorpsparken.

För Stockholms stad innebär det att man kommer närmre målet för 2021 – att markanvisa 300 seniorlägenheter med hyresrätt. Platsen är dessutom väl vald, anser exploateringsnämnden. Detta eftersom seniorbostäderna planeras nära kollektivtrafiken och förväntas bidra till en blandad stad. Man anser också att bostäderna kommer att "öka både trivseln och säkerheten i området".

Parken krymper

Samtidigt kapas Västertorpsparken rejält i kanterna, om planerna blir verklighet. Tanken är att husen ska ligga längs Vasaloppsvägen och Terrängvägen, där det i dag finns kuperad hällmark och skog.

Den populära parkleken Lugnet, som ligger inne i Västertorpsparken, påverkas inte. I markanvisningen betonas vikten av att parkens kvaliteter och tillgänglighet bevaras.

Miljöutredning krävs

En tidigt miljöutredning har gjorts av exploateringskontoret, men följderna för miljön bör utredas djupare, betonas i markanvisningen. Det gäller bland annat hur bygget påverkar ekologiska värden, påverkan på kulturmiljön och landskapskaraktären. Dessutom bör man undersöka om det finns markföroreningar, står det i beslutet.

Både exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämnden antog beslut om planerna i slutet av maj. Exploateringsnämnden fattade beslut om markanvisningen medan stadsbyggnadsnämnden beslöt att ett arbete med en ny detaljplan ska starta. Det beräknas ta 16–18 månader. Preliminärt är byggstarten beräknad till 2023 och första inflyttning 2025.

En ny detaljplan ska arbetas fram

Stadsbyggnadsnämnden godkände ett start-pm för projektet vid sitt möte den 26 maj. Det innebär att arbetet med en ny detaljplan inleds, längs Vasaloppsvägen och Terrängvägen i Västertorp.

Exploateringsnämnden beslöt att ge en markanisning till Botrygg Förvaltningsfastigheter AB, vid sitt möte den 27 maj.

Syftet är att bygga 75 seniorbostäder i Västertorpsparkens kanter, längs de två vägarna.

Om allt år enligt planen blir det byggstart 2023 och första inflytt 2025.

Källa: Stockholms stad

Visa merVisa mindre