720 000 ton byggavfall får grannar att rasa

I en ny anläggning i Frihamnen ska rent avfall separeras från förorenat innan det fraktas vidare. Många boende i området är rejält kritiska till planerna.

  • Publicerad 11:34, 20 nov 2018

Stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden pågår i ett område där det under lång tid funnits tung industri och marken är på många platser förorenad. Nu vill Stockholms stad minska lastbilstransporterna genom att sortera rena massor från förorenade i en anläggning på Tegeluddsvägens östra sida.

Staffan Lorentz, projektchef för Norra Djurgårdsstaden på exploateringskontoret, förklarar att platsens närhet till kajerna är en fördel.

– Det fina med lösningen är att massorna ska fraktas bort med sjötransporter. Det besparar oss en massa lastbilstransporter som då inte behöver gå igenom Stockholm. Mycket av det som vi sorterar i anläggningen ska gå att återanvända när vi bygger här, så att vi slipper transportera in nya massor genom Stockholm. Det som är i för dåligt skick transporteras bort med fartyg för att minska biltransporter, säger han.

BILDSPECIAL: Här växer nya stadsdelen Norra Djurgårdsstaden fram

Men det är bara en liten del som transporteras sjövägen. Enligt samrådsunderlaget från exploateringskontoret ska uppemot 720 000 ton per år förflyttas med hjälp av bland annat cirka 300 lastbilstransporter om dagen.

Och nu har de boende i området reagerat.

Gunnar Carré bor på Öregrundsgatan, mindre än hundra meter från den planerade anläggningen, och han är en av många som opponerat sig mot planerna. Bostadsrättsföreningen han tillhör har också lämnat in ett kritiskt yttrande till exploateringskontoret om detta.

– Det är redan tung trafik här. Avfallsstationen är dessutom placerad mellan järnvägen och Tegeluddsvägen, vilket innebär att man i ena änden av Sehlstedtsgatan under pompa och ståt inviger en påkostad lekpark med miljö och hållbarhetstema. I andra änden placeras en gigantisk anläggning för att hantera miljöfarligt avfall, säger han.

Idag invigs nya lekparken på Gärdet

Staffan Lorentz anser däremot inte att det är konstigt att bygga anläggningen i ett område med så mycket människor.

– Sorteringsarbetet kommer att ske i ett tält så det kommer inte att damma. Vad gäller lastbilarna så verkar 300 bilar mycket, men jämfört med annan trafik som pågår i staden är det ingenting anmärkningsvärt, säger han.

Verksamheterna i anläggningen bedöms behöva pågå under knappt 20 år med planerad början under 2019. Ärendet är ute på samråd och de boende i området har fram till den 22 november på sig att komma in med sina åsikter till exploateringskontoret. Staden planerar även ett informationsmöte den 5 december kl 18.30 på Norra Djurgårdsstadens projektkontor på Bobergsgatan 15.

UPPDATERING

Informationsmötet den 5 december har flyttats och kommer nu att äga rum på Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4, på Kungsholmen.
En anmälan ska skickas senast den 4 december till norradjurgardsstaden@stockholm.se.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android