Arbetsförmedlingens största Stockholmskontor i city försvinner. Foto: arbetsförmedlingen

700 tjänster försvinner från Arbetsförmedlingens Stockholmskontor

Arbetsförmedlingen varslar och för Stockholmskontoren innebär det att de drygt 1 700 anställda som i dag jobbar i regionen ska bantas till 1 000 innan år 2021. – Det är en kraftig minskning som gör att vi måste se över vår verksamhet, säger Göran Wahlstrand.

  • Publicerad 18:36, 26 maj 2019

Arbetsförmedlingen ställdes inför en svår situation när budgeten för 2019 minskade kraftig i jämförelse med den tidigare. I januari meddelade myndigheten att 4 500 anställda varslas och i början av veckan kom beskedet om att 1 600 medarbetare sparkas.

Stockholmskontoren påverkas

Den åtstramade budgeten påverkar även Stockholmskontoren. Av de totalt 1 700 anställda som i dag jobbar i Stockholm-Gotland-området kommer drygt 700 sägas upp eller omplaceras. Målet är att ha 1 000 anställda innan år 2021.

– Det är en kraftig minskning av medarbetare som gör att vi måste se över vår verksamhet – både när det kommer till kontorsstruktur och arbetssätt, säger Göran Wahlstrand som är biträdande marknadschef för Arbetsförmedlingen Stockholm-Gotland.

Sju kontor stänger

Som Mitt i tidigare berättat kommer sju Stockholmskontor att stängas under de närmsta två åren. Tre av de sju kontoren, Märsta, Tyresö och Farsta, har redan stängts. Övriga som kommer att bomma igen är Täby, Upplands Väsby, Spånga och Stockholm City.

Citykontoret är i dag Arbetsförmedlingens största kontor i Stockholm och en stor del av verksamheten hanteras där. Men på grund av en för dyr hyra tvingas kontoret stänga. Verksamheten kommer istället att flyttas till andra kontor som ligger strategiskt bra längs med kollektivtrafiknätet.

– Det blir nu extra viktigt för oss att säkerställa servicen i hela länet. Att ett kontor stänger ska inte vara avgörande när det kommer till vår möjlighet att hjälpa, säger Göran Wahlstrand.

En digital arbetsförmedling

Globen och Liljeholmen är 2 av de 14 återstående kontoren som inom de närmsta åren kommer att få en mer betydande roll i länet. Liljeholmen förväntas ta över en stor del av Cityverksamheten och på Globenkontoret kommer Arbetsförmedlingens nya kundtjänst att sitta.

– Vi håller på att omorganisera oss och det kommer ske förändringar fram över. Besöken kommer att bli färre och fler frågor kommer att kunna hanteras via telefon eller på egen hand via hemsidan. Arbetsförmedlingen kommer att få en ny roll, säger Göran Wahlstrand.