700 nya gymnasieplatser ska skapas i Botkyrka

Botkyrka kommun tänker satsa 500 miljoner kronor på 700 nya gymnasieplatser i kommunen. Tanken är att bygga ut i Tullinge, Skyttbrink och Tumba.

  • Publicerad 12:23, 9 nov 2018

Fram till år 2025 tänker Botkyrka kommun bygga ut gymnasieskolan i kommunen med 700 platser. Satsningen görs för att möta ett ökat söktryck inte bara i kommunen utan i hela Stockholmsregionen. Beslutet om satsningen fattades vid utbildningsnämndens senaste möte och nämnden vill att kommunen riktar in sig på och utreder att:

  • Tullinge gymnasium byggs ut med 400 platser till 1100 platser. Här finns planer för en större matsal, nya klassrum och en ny idrottshall. 
  • Tumba gymnasium byggs ut med 100 platser till 1330. Skolan bör även samverka med Xenters yrkeshögskola. 
  • Skyttbrinks gymnasium byggs ut med 200 platser till 400. Här finns bland annat planer för en större matsal och en gymnastiksal.

Tanken är 200 nya platser på Skyttbrink. Foro: Anders Björklund.

Satsningen på 700  nya platser är anpassad efter befolkningsutvecklingen i Botkyrka och regionen och skulle innebära att andelen Botkyrkaungdomar som studerar på hemmaplan och andelen elever som kommer hit från andra kommuner ser ut som i dag.

Finns det inte en risk med att bygga ut så mycket?

– Det behövs någonstans mellan 20 000 till 25 000 gymnasieplatser i regionen de närmsta 10 åren. Det är snarare så att risken är att vi inte kommer att ha tillräckligt med gymnasieplatser för våra ungdomar så att alla som vill gå gymnasiet kan komma in. Den förväntade platsbristen i Storstockholm är en stor utmaning, säger Ebba Östlin.

Enligt underlaget till nämndens beslut är 700 nya gymnasieplatser baserat på att antalet Botkyrkaelever på kommunens gymnasieskolor ökar med 400 personer och antalet elever utifrån, främst Salem och Södertälje, ökar med 300 elever.