Berit Jonsson och Nina Claesson tror att Föreningsgården är stormigt viktig för många.

70 föreningar hotade när hyran i Larsberg dubblas

Drygt 20 000 medlemmar är knutna till de 70 föreningar som har sin samlingspunkt i Föreningsgården i Larsberg. Snart dubblas hyran – vilket innebär en oviss framtid.

  • Publicerad 16:17, 6 maj 2022

Att det finns ett kök där man kan koka kaffe, sälja mackor och öl.

Medlemmar i Lidingö Jazzklubb placerar vant ut små rödvitrutiga dukar, skär upp baguetter och plockar fram rödvin inför en konsert.

Det är välbekanta sysslor för klubben – som haft förråd och konsertlokal i Föreningsgården i Larsberg under drygt ett decennium.

– Föreningsgården betyder allt för oss, säger Ulf Norhammar, kassör i klubben.

– Det finns ingen annan lokal där vi kan bedriva den här verksamheten.

Jazzklubben är en av 70 föreningar som håller till i lokalerna. Större delen av Lidingös föreningsliv har sin samlingsplats här.

Huvudman för Föreningsgården är Föreningsrådet, en verksamhet som bedrivs ideellt. Den 1 juli står de inför en rejäl hyreshöjning.

– Det blir nästan en dubblering av hyran, säger Elisabeth Styf, ordförande i Föreningsrådets styrelse.

Engagerade. Bo Jarwander, ordförande i Lidingö jazzklubb, Ulf Norhammar, kassör, och Jan Sandquist, sekreterare. Foto: Rosanna Robertsdottir

Underhållning. Del av Leo Lindberg trio Foto: Kjell Lagerberg

– Vi har hunnit konstatera att det inte finns någon lokal som kan ersätta den här och medlemmarna är oroliga.

Försöker förhandla

Fastighetsägaren John Mattson har tidigare erbjudit Föreningsrådet ett reducerat pris vilket gjorde inflytten 2012 möjlig. Men i oktober 2021 sa de upp kontraktet med en uppsägningstid på nio månader.

Föreningsgården får dock bli kvar – om man är redo att betala vad lokalen kostar.

– Vi får se om vi kan leva vidare, säger Elisabeth Styf.

– Vi ska försöka att förhandla, men John Mattson är ett privat företag så naturligtvis vill de ha marknadsmässig hyra.

Många små bostadsföreningar som håller till i lokalerna träffas bara ibland. Men för vissa föreningar är lokalen vid Larsbergstorget 9 central.

En av dessa är bridgeklubben med sina cirka 100 spelare varje vecka. En annan är Lidingö Jazzklubb.

– Det här är en utmärkt konsertlokal med god akustik där vi har ljud- och ljusanläggning. Här kan vi ha pub, kafé och en artistloge, säger Ulf Norhammar.

Han tycker att det är oklart varför frågan hamnat hos kultur- och fritid.

– Kommunen ser det som en kulturangelägenhet men det här hör mycket mer till socialsidan, till äldreomsorg. Det bör också betraktas som en viktig infrastruktur för föreningslivet.

Lidingö Jazzklubb lever i hög grad på puben de har under konserter.

– Att det finns ett kök där man kan koka kaffe, sälja mackor och öl. Det lever ju mycket föreningarna på, säger Elisabeth Styf.

Under kommunstyrelsens sammanträde 25 april frågade Jonas Lundgren (V) hur staden ska hjälpa föreningarna och fick till svar att 80 000 kronorär avsatta för att hyra in sig i lokalerna.

Olika lösningar

I dagsläget är det en engångssumma.

– Föreningslivet är ju väldigt viktigt för Lidingö och vi vill stödja det. Men inte nödvändigtvis bidra till lokaler i sig, säger kommunstyrelsens ordförande Daniel Källenfors (M).

– Det är mycket möjligt att Föreningsgården är det bästa alternativet. Vi tittar på olika lösningar.

Per Nilsson, vd på John Mattsson, säger att tanken aldrig har varit att subventioneringen av hyran skulle bli permanent.

– Vi värdesätter verkligen Föreningsgården men vill vara med och starta verksamheter som sedan står på egna ben. Vi tittar på hur vi kan stödja dem att generera intäkter, till exempel genom att subventionera aktiviteter som vänder sig till unga. Dessa kan hyra in sig i lokalerna. Vi tror på en breddning av målgruppen.

orolig. ”Det är katastrof om vi förlorar lok­alen. Den betyder jättemycket”, säger Nina Claesson. Foto: Rosanna Robertsdottir

Enda lokalen. Bo Jarwander och Ulf Norhammar ser ingen annan lösning än att rädda Föreningsgården.

Ett axplock av dem som håller till här:

Lidingö bridgeklubb.

Lidingö jazzklubb.

Sveriges pensionärsförbund SPF.

Naturskyddsföreningen.

Folkpensionärernas riksorganisation PRO.

Ett flertal bostadsrättsföreningar.

Boende i området kan också hyra lokalen för privata tillställningar.

Visa merVisa mindre

Avsätter 80 000 kronor för att hyra lokaler

Föreningsrådet är en paraplyorganisation som driver föreningsgården i Larsberg.

Föreningsgården är en samlingslokal för verksamhet i Bodal, Larsberg och Högsätraområdet.

Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att framöver avsätta upp till 80 000 kronor för att hyra av lokaler i föreningsgården.

Under 2022 hyr staden föreningsgården som vallokal under några veckor vilket ger ett tillskott.

I dagsläget är det inte förhandlat var hyreshöjningen för 2023 landar.

Källa: Lidingö stad

Visa merVisa mindre

Glädje. ”Folk blir glada för nu är det torsdag, och då är det jazzklubben”, säger Berit Jonsson. Foto: Rosanna Robertsdottir

15. Ulf Norhammar, kassör på Lidingö Jazzklubb var tidigare ordförande i Föreningsrådet under 15 år.

Runt 43 000 i månadshyra

I dag betalar föreningsgården cirka 520 000 kronor om året – alltså drygt 43 000 kronor i månaden – med rådande indexuppräkning vilket enligt avtalet är en subventionerad hyra.

John Mattson har sagt upp avtalet och signalerat att man avser höja hyran med omkring 100%.

Föreningsrådet har ännu inte fått ett förslag på avtal för tiden efter 1 juli.

Föreningsrådet förhandlar med John Mattsson.

Källa: Föreningsrådet

Visa merVisa mindre

Tjusigt. Jazzklubben sätter upp lampor under målningarna på väggen.

Arbetsrum. Här har flera föreningar kontor.

Artistloge.