Joakim Östling, biträdande verksamhetschef för Edboskolan och Huddinges andra grundskolor. Foto: Pia Bispo/Privat

70 elever i Huddinge i riskzonen

Just nu har 70 elever i Huddinge för hög frånvaro från skolan. Kommunen jobbar aktivt för att eleverna ska komma tillbaka till skolan. – Ändå har vi elever som är hemma. Det bottnar ofta i utanförskap och är ytterst sorgligt, säger Joakim Östling, biträdande verksamhetschef för Huddinges grundskolor.

  • Publicerad 10:00, 10 maj 2018

Huddinges skolor har ett åtgärdsprogram som de arbetar efter direkt när de ser att en elev riskerar att få för hög frånvaro.

Till exempel tar skolans ansvariga tidigt kontakt med elevhälsan och vårdnadshavarna.

Det är viktigt för oss att det går bra för varje elev.

Joakim Östling

Socialtjänst, vårdcentral och psykologer kan även kopplas in. Detta för att skolan ska få hjälp vid långvarig frånvaro.

– Vi ska visa att det är viktigt för oss att det går bra för varje elev. En nyckelfråga är om eleverna känner att de har en vuxen på skolan att vända sig till, säger Joakim Östling.

Han betonar vikten av tidiga insatser från skolan.

– Det är otroligt viktigt att vi inte kommer så långt att barn är borta helt från skolan. Ju längre en elev är borta, desto större blir den mentala barriären till att komma tillbaka.

Hur vanligt är det att föräldrar och skolan har olika syn på vad eleven behöver?

– Det är inte helt ovanligt. Vi behöver visa förståelse för föräldrarna och ha en bra relation med dem. Vi måste vara flexibla och se vad som fungerar just för en viss elev.