Många känner sig ensamma på ålderns höst, visar nya siffror från Socialstyrelsen. Foto: Mostphotos

7 av 10 på äldreboenden i Skärholmen känner sig ensamma

Ensamhet på ålderns höst är ett vanligt problem i Skärholmen. Många äldre bor utan sällskap, men även på äldreboenden känner sig nära sju av tio ensamma. Det visar nya siffror från Socialstyrelsen.

  • Publicerad 05:00, 15 okt 2019

Fler än sex av tio äldre med hemtjänst i Skärholmen känner sig ensamma. Det visar Socialstyrelsens årliga nationella enkät om äldreomsorgen 2019.

Av de svarande upplever 48 procent att ensamheten är ett problem då och då, medan 15 procent besväras ofta.

Besvär av ensamhet och ofrivillig isolering kan förvärra eller orsaka hälsoproblem

Michaela Prochazka, Socialstyrelsen

Något fler kvinnor än män känner sig ensamma och majoriteten av de äldre med hemtjänst bor utan sällskap.

60 procent av de svarande har dessutom lätta eller svåra besvär av ängslan, oro eller ångest.

Andel äldre med hemtjänst som känner sig ensamma

Siffrorna baseras på Socialstyrelsens enkät ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen” 2019, där äldre med hemtjänst bland annat fick svara på frågan ”Händer det att du besväras av ensamhet?”.

Fler ensamma på äldreboenden

Bland dem som bor på äldreboenden är känslor av ensamhet ännu vanligare. Nära sju av tio drabbas, och 15 procent upplever det ofta.

Totalt 58 procent har lätta eller svåra besvär av ängslan, oro eller ångest.

Svaren från äldre i Skärholmen ligger ungefär i linje med hur det ser ut nationellt. Siffrorna har heller inte förändrats speciellt mycket de senaste åren.

Andelen äldre på boenden som känner sig ensamma

Siffrorna baseras på Socialstyrelsens enkät ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen” 2019, där äldre på särskilda boenden bland annat fick svara på frågan ”Händer det att du besväras av ensamhet?”.

Problem i hela landet

Att många äldre känner sig ensamma på ålderns höst är ett fortsatt stort problem i hela landet – och kan dessutom vara en hälsorisk.

– Besvär av ensamhet och ofrivillig isolering kan förvärra eller orsaka hälsoproblem, vilket i sin tur kan leda till ett ökat vård- och omsorgsbehov, säger Michaela Prochazka, utredare på Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande.

För att komma till rätta med detta krävs både meningsfulla aktiviteter tillsammans med andra, tillräckliga resurser och rätt kompetens hos personalen, menar hon.

Är nöjda med personalen

De flesta som har hemtjänst i Skärholmen uppger att de är nöjda med den hjälp de får. Omkring nio av tio känner förtroende för personalen som kommer hem till dem.

Även på äldreboendena är majoriteten av de svarande nöjda med omvårdnaden och personalen. Nära sju av tio är nöjda med de aktiviteter som erbjuds på boendet.

Svårt att hitta nya vänner på äldre dagar