Sju av tio kommunpolitiker i Danderyd tycker att byggtakten är för låg. Foto: Mostphotos

7 av 10 kommunpolitiker vill öka byggtakten

Sju av tio kommunpolitiker i Danderyd tycker att byggtakten är för låg. Det visar en ny undersökning från Fastigo, fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation.

  • Publicerad 14:47, 23 mar 2017

69 procent av kommunpolitikerna i Danderyd tycker att byggandet i kommunen går för långsamt, enligt Fastigos årliga undersökning. Hälften anser också att kommunen bör arbeta mer med att skapa nya bostäder inom det befintliga beståndet.

Minskning sedan förra undersökningen

När motsvarande undersökning genomfördes förra året ansåg 83 procent av politikerna i Danderyds kommun att byggtakten behövde öka. Årets resultat är alltså en minskning med 14 procentenheter.

– För att lösa kompetenskrisen behöver fastighetsbranschen rekrytera 11 000 personer de närmaste 10 åren. Politiker, näringsliv och utbildningsväsende måste samarbeta ännu mer för att hitta sätt att möta den efterfrågade byggtakten, så som fler snabbspår för nyanlända och utbildningar kopplade till arbetsmarknadens behov, säger Mona Finnström, vd på Fasttog, i ett pressmeddelande.

I genomsnitt vill 64 procent av de svenska kommunpolitikerna att byggtakten i deras kommun ska öka. Samma siffra för Stockholms län är 53 procent.