60 minuter rörelse – på schemat varje skoldag

Stockholms stad ska satsa mer på rörelse i skolan. Alla elever i Stockholms grundskolor ska röra sig 60 minuter varje skoldag är målet.

  • Publicerad 09:13, 13 nov 2017

Satsningen innebär att Stockholms stads grundskolor ska arbeta för att alla elever ska ha fysisk aktivitet under minst 60 minuter per skoldag.

Socialdemokraterna skriver: Forskning visar att barn är mindre fysiskt aktiva i skolan. Undersökningar visar att elever som är fysiskt aktiva fyra gånger i veckan uppåt 50 minuter har ökat sina skolresultat med 20 procent.

”Friskare elever”

– Med den här satsningen på fysisk aktivitet och rörelseglädje skapar vi bättre kunskapsresultat, ökad likvärdighet och friskare elever, säger skolborgarrådet Olle Burell (S) i ett uttalande.

”Särskilt fokus kommer att läggas på att kompensera för socioekonomiska faktorer, då statistik visar att detta i hög grad påverkar barns möjligheter till fysisk aktivitet”, skriver partiet.