Planeras. Husen i Hässelby gård ska bli fyra våningar höga. Foto: Visionsbild: Erséus arkitekter

60 bostäder aktuella vid bollplanen

60 bostäder planeras i två nya flerbostadshus längs Loviselundsvägen, vid Hässelby gårds bollplan. Men S är emot planerna.

  • Publicerad 08:36, 5 jul 2022

60 bostäder planeras i två nya flerbostadshus längs Loviselundsvägen, vid Hässelby gårds bollplan. Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning har ställt sig positiva till stadens planer.

I flera år har den upplevda otryggheten runt Hässelby gårds bollplan och Loviselundsvägen varit hög, enligt trygghetsmätningar.

S gillar inte placeringen

Förvaltningen tror att bostäderna eventuellt kan bidra till att den upplevda otryggheten minskar, och den styrande majoriteten i stadsdelsnämnden har nu gått på förvaltningens linje. Sista tillfället att lämna synpunkter på förslaget blir under andra kvartalet 2023.

S är emot och har framhållit att planen används flitigt och att bostäderna riskerar motverka fotbollen.