Det sker 6 000 saneringar av vägglöss i Stockholm varje år. Foto: Mostphotos

6 000 saneringar av vägglöss i Stockholm varje år

Varje år sker tusentals saneringar av vägglöss i Stockholms län. Fallen ökar stadigt runt om i landet, men Stockholm är ett av de län som börjat fått ner antalet saneringar.

  • Publicerad 16:49, 28 sep 2018

På en treårsperiod har antalet saneringar av vägglöss ökat med 45 procent i Sverige.

En av anledningarna är att vi tar med oss de små krypen hem från utlandssemestern och att de sedan lätt sprids genom inrikes transporter eller genom människor på allmänna platser som sjukhus och skolor.

I Stockholms län har utvecklingen varit liknande den i riket. Men de senaste åren har antalet saneringar faktiskt visat på en liten nedgång. Det visar statistik från de två största saneringsfirmorna Anticimex och Nomor.

Rekordåret var 2016 då över 7 000 saneringar gjordes i länet. Men sedan har antalet sjunkit igen och 2018 ser inte ut att bli något stort vägglusår.

Ökad kunskap i storstäderna

Anledningen är att den allmänna kunskapen och medvetenheten om vägglöss ökar snabbare i storstäder.

– Många av kunderna är bättre på att larma om vägglöss och då får vi snabbare ner den interna spridningen, säger säger Håkan Kjellberg, skadedjursexpert på Anticimex.

Dessutom har metoderna blivit bättre för att upptäcka fall av vägglöss i stora fastigheter och mer tätbefolkade områden.

– Om ett fall upptäckts hos en stor fastighetsägare kan vi till exempel sätta in så kallade vägglushundar som kan söka över stora områden, och vi kan i ett tidigt skede stoppa spridningen till fler fastigheter, säger Håkan Kjellberg.

Fortsatt nedgång

Han tror att avmattningen kommer fortsätta i Stockholm i och med att fler fått upp ögonen för problemen samtidigt som saneringsmetoderna hela tiden blir bättre och mer avancerade.

– Det finns alltid en riska att löss blir resistenta, men vi jobbar med alternativa metoder och får hela tiden mer kunskap. Det gör att resistensrisken inte är något större hot just nu.

Saneringarna i Stockholm

Antal saneringar av vägglöss i länet av de två största saneringsfirmorna.

Källa: Anticimex och Nomor.