Sommar- och vintergågata. En av de platser där biltrafiken prioriterats bort är Swedenborgsgatan. Från och med i år den gågata året om. Foto: Simon Rehnström

5000 p-platser kan ha försvunnit från Stockholms gator

Stockholm växer så det knakar och mer utrymme ska ges till fotgängare, ­cyklister och bussar på – bilarnas bekostnad. Men hur många p-platser som hittills försvunnit råder det delade meningar om. Inga eller 5000?

  • Publicerad 07:47, 20 dec 2021

Vi har byggt cykelbanor och breddat gångbanor

Tillgången på p-platser är ofta en källa till debatt.

Hantverkare slår larm om att de inte kan ta jobb i innerstan då de inte har någonstans att ställa bilen. Förslaget på att ta bort 150 p-platser för att levandegöra Skeppsbron väckte starka reaktioner från grannar och näringsidkare.

När ett projekt innebär att p-platser försvinner från en plats brukar staden hänvisa till att de snarare flyttas runt – till garage eller närliggande gator.

Planerna sprack – åtta parkeringsgarage lagda på is

Inga exakta siffror

Enligt siffror från trafikkontoret finns i dag runt 37 000 parkeringsplatser på gatumark i innerstaden. Det system de använder kan inte få fram exakta siffror för tidigare år. Men en minskning har skett.

– Mellan tummen och pekfingret är det 5 000 parkeringsplatser som försvunnit de senaste tio åren, säger Josefine Mittermaier, enhetschef för parkering på trafikkontoret.

Uppskattningen är gjord utifrån undersökningar som görs av parkering i utvalda kvarter, för att staden ska få en bild av hur utvecklingen ser ut.

– Det främsta skälet till minskningen är att vi har omvandlat många gator, anlagt körfält för kollektivtrafik, byggt cykelbanor och breddat gångbanor. Även angöring går före parkering vid kantsten. Men det är inget unikt för Stockholm.

16 färre. När cykelbanan på Engelbrektsgatan vid Humlegården byggdes ersatte staden en del av de försvunna p-platserna genom att anlägga snedställda fickor på andra sidan gatan. Sammanlagt blev det 16 platser färre. Foto: Pekka Pääkkö

En fråga om prioriteringar

De senaste åren har parkeringsplatser och körfält för bilar omvandlats till cykelbanor, gångbanor och körfält för bussar runtom i Stockholms innerstad. Helt i enlighet med framkomlighets- och parkeringsstrategierna som klubbats i kommunfullmäktige.

– Det huvudsakliga syftet med strategierna är att ge plats åt andra än bilarna, och använda utrymmet på ett smartare sätt, säger trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP).

De vill göra det lättare hitta p-plats

Daniel Helldén: Stämmer inte

Men hur många parkeringsplatser som omvandlats till annat i innerstan råder det delade meningar om.

Att 5 000 p-platser försvunnit de senaste tio åren stämmer inte, menar trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP).

– De siffrorna anger antalet parkerade bilar, och inte antalet parkeringsplatser. Över tid har antalet parkerade bilar blivit färre, samtidigt har antalet felparkerade bilar också minskat i samma utsträckning.

Det kan dock inte ensamt förklara minskningen, menar Josefine Mittermaier.

– Det kan vara en förklaringsmodell, men går vi tillbaka till 2007 visar siffrorna en minskning på 10 000 parkeringsplatser fram till i dag. Att färre parkerar fel är en del av det, men det beror också på gatuombyggnader som görs i linje med framkomlighets- och parkeringsstrategin.

Skulle du våga parkera här?

Effektivare transportsystem. På vissa platser får parkering ge plats åt lastning och lossning. Foto: Simon Rehnström

Bussfil. Under den tid bussfilen vid Vasaparken på Odengatan gäller försvinner 40 p-platser till Vasastadsbornas förtret. Foto: Arkivbild: Pekka Pääkkö

Bristfälliga system

För att få en mer rättvis bild hänvisar Daniel Helldén till andra mätningar där trafikkontoret i stället räknat antalet parkeringsplatser.

– De visar att antalet p-platser i innerstaden legat ganska konstant på runt 35 000 under den här perioden.

Men de siffrorna är inte tillförlitliga, menar Josefine Mittermaier. Hon säger att det systemet bygger på uppskattningar och att det inte kan visa historisk data.

– Båda metoderna handlar om uppskattningar. Vi önskar att vi hade ett system för att exakt se antal och historik, men det har vi inte.

Då stänger Strandvägens parkering – ännu en gång

Antal p-platser i innerstan 2021

Siffrorna gäller p-platser på gatumark:

Vasastan
Boende/besöksparkering: 5 728

Endast besök: 264

Kungsholmen

Boende/besöksparkering: 7 184

Endast besök: 234

Södermalm

Boende/besöksparkering: 9 640

Endast besök: 849

Östermalm

Boende/besöksparkering: 11 121

Endast besök: 158

Gamla stan

Boende/besöksparkering: 194

Endast besök: 0

City

Boende/besöksparkering: 1 104

Endast besök: 62

Totalt hela innerstan: 36 838

Källa: Trafikkontoret

Visa merVisa mindre

Så många har bil i Stockholms kommun

Personbilar i trafik, registrerade på fysiska personer:

2011: 170 676
2012: 173 576
2013: 177 008
2014: 181 176
2015: 184 902
2016: 186 753
2017: 187 959
2018: 187 549
2019: 186 930

För innerstan finns bara siffror för 2020. De visar att 57 520 av 355 189 personer hade bil.

Källa: Bilregistret, SCB. Bearbetat av Sweco.

Visa merVisa mindre

Stockholm parkering...

... ansvarar för platser på tomtmark, likt i garage. De har även övervakningsansvar av vissa parkeringar utomhus.

Sammanlagt antal platser de ansvarar för, per år.

2014: 19300

2015: 19000

2016: 19000

2017: 17800

2018: 17600

2019: 17400

2020: 16600

Siffrorna är för affärsområde inre, vilket innefattar centrala Stockholm, Hammarby sjöstad samt parkeringshus i Globenområdet.

Källa: Stockholm parkering

Visa merVisa mindre