Foto: Pekka Pääkkö

5 400 lägenheter planeras på Kungsholmen

Kungsholmen växer så det knakar. Just nu är runt 5 400 lägenheter under planarbete, visar Mitt i:s genomgång. Största projektet är Stadshagen – med 1900 nya bostäder. Men snart får det räcka med förtätning, tycker Fredhällsbon Janne Söderlund.

  • Publicerad 15:45, 9 mar 2018

Vid sydöstra hörnet av Slottsparken vid Kristineberg sticker byggkranarna upp som svampar. Här på tomten där Krillans krog tidigare låg byggs nu ett nytt kvarter med 180 bostäder. Mats Gabrielsson, som bor i närområdet, gillar bygget.

– Det är bra att man gör något åt den platsen, den har varit underutnyttjad och öde. Och utformningen på husen ser bra ut, säger han.


I en serie artiklar granskar nu Mitt i hur vi i innerstan påverkas när allt fler ska samsas på samma yta – i dag handlar det om bostadsbyggande. Här kan du läsa alla tidigare artiklar i serien.


Kartlagt alla byggen

Mitt i har gått igenom alla pågående detaljplaneprocesser på Kungsholmen. Det enskilt största projektet är i Stadshgen, där runt 1900 bostäder planeras främst i gamla industriområden med byggstart 2019.

– Nordvästra Kungsholmen kommer omvandlas och förtätas och blir till ett helt annat typ av område, säger Karin Norlander, enhetschef på stadsbyggnadskontoret med ansvar för Kungsholmen.

Några utmaningarna när man bygger ny stad är att förhålla sig till stadsbilden – och att få in hyresrätter. Men det är inte bara bostäder som planeras. Ett av stadsdelens mest kontroversiella projekt är fotbollsplanen i Fredhäll, som ska byggas på parkmark. Janne Söderlund som bor i Fredhäll gillar den till exempel inte.

– Jag tycker att parken ska vara kvar som den är.

Ligger på is

Andra stora projekt är planerna i Marieberg, med omkring 1 100 bostäder, och planerna för den gamla bussdepån i Hornsberg vid Lindhagensgatan med cirka 750 nya bostäder. Planerna i Marieberg ligger dock på is i väntan på beslut om flygbuller från Bromma flygplats.

Bygget på Bussdepåns mark har också gått trögt. Där väntar man på att SL lyckas flytta sin verksamhet till en ny depå i Solna. När det är klart kan arbetet dra igång på allvar. Stadsbyggnadsnämnden vill klubba planerna 2019.

”Borde begränsa sig lite”

Janne Söderlund tycker att det är bra att det byggs nya bostäder, men vill att förtätningen av Kungsholmen görs med eftertänksamhet.

– Det börjar bli lite för mycket. Man borde begränsa sig lite. Vägarna och ytorna räcker inte till. Alla kan ju inte bo i Stockholm.

Läs alla artiklar om trängseln i stan

Fakta

Här är 18 planerade byggen på Kungsholmen

Visionsbild från Drottningholmsvägen. Bild: Bonava

Krillans krog

Kvarteret Krillans Krog ligger vid Hjalmar Söderbergsväg och Kristinebergs Slottsväg. Här byggs 180 bostadsrättslägenheter, verksamhetslokaler och gator. Byggstart för bostäderna var under sommaren 2017, inflytt beräknas till hösten 2019. Kristinebergs slottsväg 10.

 

Fotbollsplan i Fredhällsparken

Staden vill bygga en 11-spelsplan i den östra delen av Fredhällsparken. Planerna är ute på granskning till den 4 april. Stadsbyggnadsnämnden vill klubba igenom dem innan sommaren. Byggstart är ännu inte satt, på grund av att planerna kan överklagas till mark- och miljödomstolen. Fredhällsparken.

Visionsskiss på Spårvägsparken i Fredhäll.

Spårvägsparken rustas

Spårvägsparken i korsningen Rålambsvägen/Frödingsvägen får ett ansiktslyft och nya lekredskap. Färdigt våren 2018. Spårvagnsparken.

Illustration över Hornsbergskvarteren. Bild: Tengbom arkitekter

Bussdepå blir till Hornsbergskvarter

Runt 750 bostäder, idrottshallar och kontorslokaler byggs i fyra kvarter i ett område som i dag inrymmer en bussdepå vid Kristinebergs idrottsplats på Kungsholmen. Planen beräknas antas i stadsbyggnadsnämnden under första kvartalet 2019. .

Kontor vid Essingeleden

Kvarteret Kristineberg 1:10 ligger utmed Essingeleden norr om Hjalmar Söderbergs väg. Här planeras cirka 60 000-70 000 kvadratmeter kontorslokaler. Publika lokaler placeras i bottenvåningen mot gatan. Området kommer att byggas ut i flera etapper. Oklart när byggstart blir. .

Skiss på de nya kontorshusen vid E4.an. Vy från Essingeleden söderifrån vid Hjalmar Söderbergs Väg. Bild: White arkitekter

Bostäder vid Kristinebergs slott

Vid Kristinebergs slott planeras 230 bostäder och park innanför planerad kontorsbebyggelse mot Essingeleden. Planeringen är i tidigt skede, man inväntar detaljplan kontorsbebyggelse som skyddar mot trafiken på Essingeleden. Kristinebergs slottsväg 14.

Anna Whitlock

Anna Whitlocks gymnasium

Fyra hus på Hantverkargatan renoveras just nu för att bli ett nytt gymnasium som öppnar hösten 2018. Det nya gymnasiet kommer att kunna ta emot 2200 elever. Hantverkargatan 29.

Nytt gårdshus mot Väktaren 36 vid Fridhemsplan. Bild: White arkitekter

Bostäder och kontor vid Fridhemsplan

I hörnet Fridhemsgatan/Drottningholmsvägen/S:t Eriksgatan, där Åhléns ligger, planeras 90 nya lägenheter och kontor. Ytorna fås genom påbyggnad på 2-4 våningar och ett nytt gårdshus Planen vann laga kraft 2017. Ombyggnaden ska ske inom fem år efter dess. .

Strandpromenaden på Norr Mälarstrand.

Norr Mälarstrands parkstråk rustas upp

Norr Mälarstrand mellan Rålambshovsparken i väster och Kungsholms torg i öster ska rustas. Bland annat ses träd och buskar över. Parkstråket rustas 2017-2019. Norr Mälarstrand.

S:t Eriks ögonsjukhus Kungsholmen flyttar ut från lokalerna om några år. Flytten går till Hagastaden.

Ögonsjukhuset blir bostäder

När St Eriks ögonsjukhus flyttar 2020/2021 till Norra Hagastaden planeras 350 nya bostäder och lokaler. Planeras att klubbas 2019. Polhemsgatan 50.

Trygg-Hansa-huset får fler våningar

Genom att bygga på huset på Fleminggatan med två till tre våningar utvecklas den nuvarande kontorsverksamheten i kvarteret, samtidigt som kulturhistoriska värden värnas. Stadsbyggnadsnämnden vill klubba planerna under 2018. Fleminggatan 18.

Trygg Hansa-huset på Kungsholmen planeras få fler våningar. Bild: Manuelle Gautrand architechtur

Tekniska nämndhuset

Rustas, moderniseras och blir kontor med 1400 arbetsplatser. Allt från gröna tak till nya tekniska installationer. Byggstart 2018 och nyinvigning är planerad till 2023.

Flygbuller stoppar byggen i Marieberg

Runt 1 100 nya bostäder, förskola, torg och verksamhetslokaler. Planerna ligger på is i väntan på beslut om flygbuller från Bromma flygplats.

Signalparken rustas upp

Signalparken längs Signalgränd i stadsdelen Marieberg ska rustas. Under våren 2018 kommer allmänheten ha möjlighet att komma med synpunkter. Upprustningen genomförs 2020.

72 nya bostäder planeras. Bild: Arkitektbyrån Koncept

Nytt bostadshus vid Lindhagensgatan

Nytt bostadshus med cirka 72 lägenheter i 17 våningar på Lindhagensgatan. Stadsbyggnadsnämnden vill klubba planerna under 2018.

Kontor blir bostäder på Stora Essingen

Runt 700 bostäder, skola och förskolor – ett nytt bostadsområde planeras på Stora Essingens norra sida i Swedbanks gamla lokaler vid Essingeringen, Segelbåtsvägen, Källbergsvägen och Junohällsvägen. Stadsbyggnadsnämnden vill klubba planerna år 2020. Segelbåtsvägen 7.

Stadshagen får omkring 1800 nya bostäder. Foto: Archus arkitekter

Nordvästra Kungsholmen – Stadshagen

Omkring 1900 nya bostäder samt flera nya förskolor och grundskola. Stadshagen får också tre nya parker och tre nya torg i samband med utvecklingen av området. Preliminär byggstart är beräknad till första kvartalet 2019. Kjellgrensgatan 4.

Primus på Lilla Essingen.

600 bostäder på Lilla Essingen

600 lägenheter, lekplats, och strandbad i gamla Primusområdet på lilla Essingen. Planerad rivning av gamla husen 2019 och inflytt i nya 2025. Primusgatan 18.

Källa: Stockholms stad
Visa merVisa mindre