Ett första getsteg markerade starten för byggnationerna förra året. Sedan tog det stopp. Foto: Läsarbild Salems kommun

4H-gården i Rönninge dröjer efter trög upphandling

Det dröjer innan det bräker på Ersboda i Rönninge. Kommunen har ännu inte hittat någon som kan bygga den efterlängtade 4H-gården. – Det är väl högkonjunkturen. Entreprenörerna jag talat med säger att de har för mycket att göra och inte har tid, säger kommunens projektledare Juhani Myllynen.

  • Publicerad 05:37, 14 sep 2018

Det var egentligen tänkt att 4H gården skulle ha invigts i våras. Men så blev det inte. Några djur finns ännu inte på Ersboda.

 – Entreprenörerna som har ramavtalet med kommunen var inte intresserade av att bygga gården. Därmed görs det en offentlig upphandling, sade Salems kultur-och fritidschef, Rolf Johansson i maj.

Men inte heller den offentliga upphandlingen gav napp. Ingen kom med anbud på att bygga 4H-gården som totalt haft en budget 7 miljoner kronor (siffra från maj 2017) när vatten- och avlopp samt vägarbete är inräknat.

Torpet i Ersboda. Foto: Camilla Olsson.

– Det är väl högkonjunkturen. Entreprenörerna jag talat med säger att de har för mycket att göra och inte har tid. Sedan kanske inte alla företag har så bra bevakning på förfrågningarna som kommer ut via upphandlingsverktyget, säger kommunens projektledare Juhani Myllynen.

Nu satsar Salems kommun i stället på att göra en så kallad direktupphandling där kommunen själv tar kontakt med företag för att få anbud. Förhoppningen är att bygget kommer igång i november/december.

– I så fall hoppas vi att det blir klart i vår, säger kultur- och fritidschefen Rolf Johansson.

Vid 4H-gården ska det förutom djur finnas ekologiska odlingar och erbjudas undervisning för barn i ekologi, historia och djurskötsel.