477 hyresrätter byggs i västerort

477 nya hyresrätter i västerort. Det ska beslutas på ett extra­insatt möte i exploateringsnämnden.

  • Publicerad 15:11, 24 mar 2014

Lokaltidningen Mitt i har tidigare skrivit om det planerade bygget av kvarteret Silvret i Grimsta, söder om Bergslagsvägen. Nu vill staden bygga ett hus till på samma plats vilket gör det totala antalet nya lägenheter till 112 i stället för 95.

Det nya huset byggs, liksom de andra, av det kommunala bolaget Svenska bostäder och ska bestå av hyresrätter fördelade på tio våningar. Formellt fattas beslutas på ett extrainsatt exploateringsnämndsmöte den 3 april där totalt 1 842 nya hyresrätter tas upp.

– I budgeten för 2014 har vi gett exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret i uppgift att höja tempot för bostadsbyggandet, säger finansborgarrådet Sten Nordin (M).

Utöver huset i Grimsta ska man besluta om 300 hyresrätter vid Råckstavägen och Bergslagsvägen. 150 nya hyresrätter planeras också i Bromsten i Spånga.

Men enligt Greger Björkegren, regionordförande för hyresgästföreningen kan de hastigt påkomna byggena röra sig om valfläsk. Han ifrågasätter också att man bygger nya hyresrätter med höga hyror samtidigt som man säljer ut gamla, billigare bostäder.

– På 12–15 år har man sålt ut 80 000 lägenheter i Stockholm medan nyproduktionen av allmännyttan har legat på 700 något år och något år ingenting.

Men Sten Nordin menar att det är just försäljningarna som gör att staden har råd att bygga nytt.

– De pengar vi fått in på försäljningarna kan investeras i nya bostäder, säger han.