450 nya bostäder startar ny debatt om Råstasjön

Uppdraget från 2014 var att planera för 160 nya bostäder vid Ballongberget. Men i det förslag som nu presenteras har antalet lägenheter vuxit till 450. Miljöpartiet anser att planförslaget försvagar Alliansens argument för att bygga vid Råstasjön.

  • Publicerad 16:15, 2 feb 2016

Det är en dålig idé att ställa områden mot varandra.

Spelet om Råstasjön och planerna på att bygga 600–700 nya lägenheter mellan strandlinjen och Friends Arena har fått ytterligare ett inslag.

Mark- och miljööverdomstolens, MÖD, utslag väntas under februari månad. I elfte timmen slängde Alliansen och kommunstyrelsens ordförande Pehr Granfalk (M) i november in ytterligare ett kort:

Bostäderna vid Råstasjön är nödvändiga för att Solna ska kunna uppfylla sina förpliktelser i den så kallade Stockholmsförhandlingen. Där förbinder sig Solna att bygga 4 500 nya bostäder efter den nya tunnelbanelinjen mellan Odenplan och Arenastaden. Om domstolen stoppar byggplanerna vid Råstasjön spricker Solnas åtagande. Några alternativa exploateringsområden i Arenastadens närhet finns inte, enligt ett brev från Pehr Granfalk till MÖD.

”Inom influensområdet finns inga andra ytor som kan bebyggas för att ersätta bostäderna i den aktuella detaljplanen. Alternativet att fullfölja stadens åtaganden om bostäder på annan mark i Arenastaden finns således inte”, skrev Pehr Granfalk då.

Inga bostäder vid Råstasjön – ingen tunnelbana till Arenastaden. Ungefär så gick resonemanget.

Men nu dyker alltså ett nytt detaljplaneförslag upp där 160 planerade bostäder på Ballongberget på gränsen till Arenastaden har blivit mellan 374 och 450 nya lägenheter. Samtliga hyresrätter, enligt Pehr Granfalk.

Miljöpartiets gruppledare Bernhard Huber är förvånad över det nya planförslaget.

– Det är bra att man bygger bostäder. Men jag aldrig tidigare upplevt att antalet bostäder ökat så kraftigt från själva planuppdraget till det färdiga förslaget. Det här borde naturligtvis ha funnits med när Solna redovisade möjligheterna att få ihop åtagandet i Stockholmsförhandlingen att bygga 4 500 nya bostäder, säger han.

Både Pehr Granfalk och hans partikamrat, byggnadsnämndens ordförande Torsten Svenonius (M), anser att det är fel att koppla den nya planen till Råstasjön.

– Varje område måste prövas utifrån sina förutsättningar och vi vill självklart få in så många bostäder som möjligt i en plan. Det är en dålig idé att ställa områden mot varandra. Dessutom vet vi inte om den här detaljplanen överlever hela vägen, säger Torsten Svenonius.

Pehr Granfalk vill inte heller koppla den nya detaljplanen för Ballongberget till exploateringen vid Råstasjön.

– I Stockholmsförhandlingen angavs inom vilka områden som Solna förband sig att bygga bostäder. Norra delen av Ballongberget ligger visserligen nära det området men är fortfarande utanför gränsen. Man kan inte hålla på att flytta gränser hit och dit, säger han.

Pehr Granfalk förnekar att planerna på ytterligare cirka 300 bostäder på Ballongberget är en gardering om Mark- och miljööverdomstolen stoppar detaljplanen för Råstasjön.

– Nej, inte alls. Vårt ändå ambition är bara att bygga fler nya bostäder eftersom trycket är så enormt, säger han.

MER Detaljplanen

Enligt planförslaget ska två nya hus byggas på Ballongbergets norra sida mot skogsområdet på berget. Utefter Kolonnvägen föreslås tre nya huskroppar, varav en kan användas till hotellverksamhet med cirka 200 rum.

Totalt innebär planen minst 375 nya bostäder. Används hotellfastigheten till vanliga lägenheter får området 450 nya bostäder på mellan sex och tio våningar. En ny gång- och cykelbro ska förbinda Ballongberget med Arenastaden.

Visa merVisa mindre

MER Stockholmsförhandlingen

Hösten 2013 enades förhandlare från regeringen, Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Nacka kommun, Solna stad och Järfälla kommun om tre nya tunnelbanesträckningar.

De sammanlagda investeringskostnaderna beräknades till 19,5 miljarder. Merparten finansieras genom trängselskatten. Ytterligare en fjärdedel bekostas av staten. Kommunerna och landstinget står för resten.

I förhandlingen förband sig kommunerna att bygga 78 000 bostäder fram till 2030 i de nya tunnelbanelinjernas så kallade influensområden. Solnas åtagande av bostadsbyggandet uppgår till 4 500 bostäder.

Visa merVisa mindre