45 miljoner ska satsas i Högsätrahuset som enligt planprogrammet ska rivas 2020. Foto: Emma Österberg

45 miljoner satsas på rivningshus

Staden sa nej till modulhus för 30 miljoner. Men nu ska 45 miljoner kronor satsas på att bygga 60 små lägenheter i Högsätrahuset trots att huset ska rivas.

  • Publicerad 11:45, 9 maj 2017

Lidingö stad beslöt tidigare att säga nej till att bygga modulhus på Bosön. Den ursprungliga tanken var att med ett tillfälligt bygglov anlägga 50 bostäder för nyanlända.
Men eftersom Migrationsverket skrev ner antalet nyanlända från 242 till 183 under 2017 ansågs inte modulhusen nödvändiga.

För att staden ska klara av sina åtaganden att skaffa bostäder till de nyanlända ska cirka 60 små lägenheter färdigställas på våningsplan 7 och 8 i Högsätrahuset. Trots att huset, enligt planprogrammet, ska rivas 2020-2021.
– Ja, planen är att Högsätrahuset ska rivas 2020, men man vet inte med säkerhet när detaljplanen blir klar, huset kanske rivs 2022 eller senare, säger Anna Rheyneuclaudes Kihlman (M), kommunalråd.

Sannolikt kommer en ny kvot av nyanlända 2018. Frågan är om beslutet om modulhusen är ett för kortsiktigt tänk.
– Vi planerar olika lösningar som att bygga i Högsätra, färdigställa Villa Karlshäll i Rudboda till ett antal lägenheter och bygga bostäder på Tryffelslingan. Vi har inte sagt att vi aldrig ska använda oss av modulhus, men det är vårt sista alternativ. Vi vet inte hur många nyanlända vi får nästa år, men nu är det mycket kortsiktiga lösningar, säger hon.
Modulhusen i Bosösvackan beräknades kosta 30 miljoner kronor att färdigställa. Ombyggnationen i Högsätrahuset, som ska rivas om några år, är budgeterad till 45 miljoner kronor.
– Det gäller att väga alla förslag mot varandra. Vad är bra ekonomiskt och vad är bra för de som redan bor i kommunen och vad är bra för de nyanlända. Det som är positivt med Högsätrahuset är att vi har ett permanent tillstånd, vi äger huset och kan bestämma över hela processen. Dessutom ligger huset nära SFI, säger Anna Rheyneuclaudes Kihlman.
De cirka 60 lägenheter som ska färdigställas i Högsätrahuset beräknas bli klara mellan oktober och december i år.
– Befintliga hus är bättre än moduler. Man kan till exempel inte göra några investeringar som markarbeten vid modulhus som har tillfälliga bygglov, säger hon.

När modulhus planerades i Bosön klagade de boende i området, men i Högsätra har reaktionerna uteblivit.
– Vi har inte fått reaktioner på samma sätt. I Högsätra blir boendena i ett mer offentligt sammanhang, men vi ska inte vara naiva. Om det blir reaktioner så får vi jobba med det, säger hon.