Företaget Ragn-Sells har påbörjat arbetet med att frakta bort soporna, som totalt vägar ungefär 30 000 ton. Foto: Sacharias Källdén

42 statliga miljoner till bortforslingen av Kassmyras sopberg

Naturvårdsverket bidrar med 42 miljoner för att få bort sopberget i Kassmyra. Tanken är att det ansvariga företaget ska betala i efterhand. "Det känns bra att vi nu står enade och agerar." säger kommunstyrelsens ordförande Ebba Östlin (S).

  • Publicerad 12:13, 13 dec 2021

Jag kan inte tro att det här varit lagstiftarnas intention från början

I slutet av november började Ragn-Sells gräva bort sophögen i Kassmyra. Företaget har fått uppdraget av Botkyrka kommun att frakta bort de 30 000 ton sopor som företaget Think Pink ansamlat på upplagsområdet.

Att frakta bort soporna beräknas kosta 200 miljoner kronor. Pengar som skattebetalarna i Botkyrka står för om inte kommunen lyckas få in pengar på annat håll.

Nu har kommunen lyckats med det första steget. Den 9 december meddelade Naturvårdsverket att de beviljas ett bidrag på 42 miljoner kronor.

– Vi har länge uttryckt att en kommun inte ska stå ensamma i det här. Det känns bra att vi nu står enade och agerar och att det görs på felandes bekostnad. För mig veterligen har Naturvårdsverket aldrig beviljat bidrag i den här storleken, säger kommunstyrelsens ordförande Ebba Östlin (S).

Felandes bekostnad innebär att det i första hand är det felande bolaget Think Pink som ska betala kostnaden av bortforslingen. Det kommer krävas in i efterhand. Därefter landar ansvaret på markägaren och i sista hand på staten och kommunen.

– Det är helt oacceptabelt att ett företag kan tjäna grova pengar på sopor, lämna allting efter sig och så får skattebetalarna gå in och ta notan. Jag kan inte tro att det här varit lagstiftarnas intention från början.

Utreds för miljöbrott

Think Pink har förutom Kassmyrahögen även anlagt sopberget i Kagghamra. Förra hösten startade en brottsutredning av företagets ägare och hennes make där de stod misstänkta för grovt miljöbrott. Efter det begärdes företaget i konkurs.

Sophögarna har varit ett problem i flera år men kommunen har inte haft laglig rätt att forsla bort soporna förrän nu. Efter att en hög med träflis fattade eld i Kassmyra konstaterades att en brand i avfallshögen kan få förödande konsekvenser för den grundvattentäkt som sophögarna vilar på, samt för boende i närområdet.

Även Kagghamrahögen har brunnit. Vad som ska hända med den högen är ännu inte klart.