400 bostäder och  en ny kyrka på gång

Bort med den gamla kyrkan, sälj marken och flytta Mastens second hand. Pingstkyrkan går mot dramatiska förändringar när de ska ta plats i det nybyggda bostadsområdet intill Bollmoravägen, mitt emot brandstationen.

  • Publicerad 15:45, 10 maj 2022

Det blir en utmaning för oss att jobba in den gamla kulturen i väggarna i den nya lokalen.

Dammoln, flis och grus är allt som finns kvar. Kyrkan som sedan 1979 stått mittemot brandstationen har rivits.

– Det finns människor som bott i området hela sina liv, kanske gift sig i kyrkan. Jag har full respekt för att de känner sorg nu, säger pingstpastorn Carl-Johan Freed.

Han snitslar sig fram mellan bråten som nyss utgjorde kyrkväggar och tak. Grävmaskiner och lastbilar går i skytteltrafik in och ut ur området som de närmsta åren kommer förvandlas till ett av Tyresös nya bostadsområden.

– Titta här står det 79, det markerar nog byggåret, säger Carl-Johan Freed nyfiket när han synar detaljerna i några gamla välvda träbalkar som lagts åt sidan. Allt gammalt har inte gått förlorat.

Stål och glas ersätter

Själv känner han ingen större sorg inför rivningen, mest spänd förväntan.

– Visst hade den gamla kyrkan kunnat vara kvar, men det här blir ett modernt område där den inte hade passat in. Kontrasten mellan gammalt och nytt kan vara fin, men inte när det gamla ligger så nära i tiden som 70–80-tal, säger Carl-Johan Freed.

Istället blir det en kyrka som matchar de nya kvarter som växer fram.

– Det blir en väldigt modern kyrka med mycket stål och mycket glas. Vi kommer också ha ett stort digitalt glasfönster där man kan projicera lite vad man vill. Ett kors om man vill det, eller ett hav kanske.

Masten flyttar också

Pingstkyrkan kommer nu hysa in alla sina verksamheter under samma nya tak. Det innebär en till stor förändring för Tyresöborna: Masten second hand flyttar.

– Masten är ju känd och viktig som social samlingsplats. Det blir en utmaning för oss att jobba in den gamla kulturen i väggarna i den nya lokalen, som kommer vara väldigt ljus och fräsch. Det får inte bli känslan av att ”här hör jag inte hemma”, ­säger Carl-Johan Freed.

Planerna för det nya är spikade. Men en detalj återstår. Vad ska kyrkan heta?

– Vi tänkte utlysa en tävling där Tyresöborna kan komma med förslag. Själv tycker jag Östertörn kyrka skulle kunna passa, säger Carl-Johan Freed.

Byggplanerna runt kyrkan

Pingstkyrkans Filadelfiaförsamling säljer marken runt gamla kyrkan till byggbolaget Turbin entreprenad AB.

Gamla kyrkan har rivits och ersätts av ny byggnad i närheten, på samma tomt.

Nya byggnaden kommer bli en kombination av kyrkobyggnad, aktivitetshus och lägenheter.

Öster om kyrkobyggnaden, intill Bollmoravägen, bygger Turbinen ett kvarter med hyresrätter som ska bli fem till sex våningar höga, med takterasser. Totalt 150 bostäder.

Utöver det som tidigare var kyrkans mark så exploateras även ett större område intill Bollmoravägen. Totalt byggs cirka 400 nya bostäder.

Projekten drivs av tre olika byggaktörer: Turbinen, Nrep, Boab och SPG.

Kommunen kommer göra förändringar i infrastrukturen, så som gator, gång- och cykelbana, fjärrvärme och ledningar för vatten och avlopp.

Bygget startade våren 2022 och beräknas vara färdigt 2024–2025.

Planerna finns på kommunens hemsida: tyreso.se.

Källa: Tyresö kommun

Visa merVisa mindre